Нови Град: Подршка запошљавању и самозапошљавању

Влада Републике Српске одобрила је прошле године посредством Завода за запошљавање 243.932 КМ за самозапошљавање 12 лица и запошљавање 38 радника код 33 послодавца.
Према информацијама из општинског Одсјека за привреду прошле године је у пројекту подршке запошљавању у привреди издвојено 84.000 КМ, по 4.000 КМ за запошљавање 21 лица код 16 послодаваца.
У оквиру истог пројекта за самозапошљавање обезбијеђено је 4.000 КМ за једно лице, док је у пројекту подршке запошљавању лица старости изнад 45 година издвојено 16.000 КМ за запошљавање четири лица код четири послодавца.
Посредством пројекта “Заједно до посла” за ову општину је одобрено 32.000 КМ, по 4.000 КМ за запшљавање по једног лица код осам послодаваца и још 69.500 КМ за запошљавање 10 лица из борачких категорија.
За пројекат подршке статусу приправника издвојено је 33.432 КМ за пет лица, а једно лице запослено је по пројекту подршке запошљавању Рома, за шта је издвојено 5.000 КМ.
Општина Нови Град је програмом подстицаја за подршку сектора малих и средњих предузећа одобрила 64.358 КМ за 10 привредних субјеката који су запослили 30 радника.
У Новом Граду, скупштинском одлуком, предузећа која се баве дефицитарним производним или занатским дјелатностима ослобођена су плаћања пореза на непокретности, а ову могућност прошле године користила су три самостална предузетника.

Извор: СРНА