Нови Сад: Нова прилика за проналажење пословних партнера

Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa Рeпубликe Српскe и Рaзвojнa aгeнциja Србиje пoзивajу Вaс нa Meђунaрoднe пoслoвнe сусрeтe зa прeдузeћa и клaстeрe  који ће се одржати 18. новембра 2016. године у Мастер центру Новосадског сајма, улица Хајдук Вељкова 11, са почетком у 10 часова.
Пословни сусрети ће се организовати у оквиру 2. Привредног форума Републике Србије и Републике Српске, а под покровитељством Европске мреже предузетништва. Учешће на Међународним пословним сусретима је бесплатно. Рок за регистрацију је до 14. новембра 2016. године.

Више информација о начину пријаве, секторима који ће бити заступљени и самом догађају можете пронаћи ОВДЈЕ.