Pale: Javni konkurs za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede

JAVNI KONKURS

za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede u opštini Pale za 2021. godinu

I

Raspoloživa sredstva u iznosu od 40.000,00 KM će se usmjeriti za razvoj poljoprivrede u opštini Pale za 2021. godinu.

II

Raspodjela podsticajnih sredstava odnosi se na:

 1. Podsticanje nabavke poljoprivredne mehanizacije u maksimalnom iznosu do 2.500,00 KM po korisniku, odnosno do 50% od ukupne vrijednosti nabavke. Nabavka jednoosovinskih pogonskih mašina: motokultivatori, motokosačice, motokopačice (samohodne rotokopačice), kao i poljoprivredne mašine slične namjene. Ukupan iznos subvencije za ovu podmjeru iznosi 25.000,00 KM, i
 2. Podsticanje nabavke poljoprivrednih priključaka i opreme za poljoprivredu u maksimalnom iznosu do 1.000,00 KM po korisniku, odnosno do 50% od ukupne vrijednosti nabavke. Nabavka priključne mehanizacije za motokultivatore (freza, plug, obrtni plug, zagrtač, prskalice, kose, sakupljači sijena, vučne i kardanske prikolice, kao i slična priključna mehanizacija), nabavka priključne mehanizacije za dvoosovinske traktore (plugovi, freze, tanjirače, drljače, prikolice, prskalice, kao i priključna mehanizacija slične namjene i slična priključna mehanizacija), kao i druge opreme za poljoprivredu. Ukupan iznos subvencije za ovu podmjeru iznosi 15.000,00 KM.

III

Pravo na podsticajna sredstva imaju korisnici, pravna i fizička lica koja imaju prebivalište i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na teritoriji opštine Pale.

Podnosilac zahtjeva može, za vrijeme trajanja ovog javnog poziva, konkurisati samo sa jednim zahtjevom. Podržava se nabavka isključivo nove pogonske i priključne mehanizacije.

IV

Potrebna dokumentacija uz zahtjev za dodjelu sredstava:

 • Popunjen Zahtjev za dodjelu sredstava;
 • CIPS – ova potvrda o prebivalištu na području opštine Pale;
 • Predračunska vrijednost nabavke (ukoliko nabavka nije realizovana);
 • Dokaz da je nabavka plaćena (ukoliko je nabavka realizovana u 2021. godini):
 • fiskalni račun sa otpremnicom iz tekuće godine,
 • u slučaju žiralnog plaćanja (plaćanja preko računa): ovjeren virman (uplatnica) o prenosu sredstava dobavljaču i ovjerena faktura (račun) sa otpremnicom;
 • Potvrda o članstvu u poljoprivrednom udruženju (samo za članove udruženja);
 • Kopija lične karte;
 • Posjedovni list ili ugovor o zakupu zemlje ili izjava o korištenju zemlje;
 • Kućna lista i potvrda o zaposlenju i dokaz o primanjima svih članova domaćinstva ili potvrda o nezaposlenosti iz biroa za zapošljavanje;
 • Potvrda da korisnik pripada kategorijama: porodice poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske i potvrda Zavoda za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji zavoda (samo za lica koja pripadaju ovim kategorijama);
 • Potvrda APIF-a o registru poljoprivrednog gazdinstva (za lica koja imaju registrovanu djelatnost u APIF-u).
 • Izjava da predmetna poljoprivredna mehanizacija, priključci i oprema neće biti otuđeni u roku od 5 godina od momenta odobravanja podsticajnih sredstava,
 • Kopija tekućeg računa ili ugovor sa bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa na koji će se isplatiti sredstva;

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku. Nabavljena mehanizacija i oprema ne smiju biti otuđeni 5 godina od momenta odobravanja podsticajnih sredstava. Opština Pale zadržava pravo provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova.

Korisnici (poljoprivrednici) koji su ostvarili pravo na korištenje podsticajnih sredstava u 2020. godini, nemaju pravo na korištenje podsticajnih sredstava u 2021. godini.

V

Obrazac zahtjeva za odobravanje podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije i priključaka se preuzimaju u kancelariji Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Pale, gdje se možete obratiti za dodatne informacije u vezi potrebne dokumentacije i samog programa.

Nakon popunjavanja prijave istu je zajedno sa traženom dokumentacijom, potrebno dostaviti lično ili putem pošte na adresu opštine Pale, Romanijska 15, 71 420 Pale sa naznakom za „Javni konkurs  za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede u opštini Pale za 2021. godinu“.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Opštine Pale i na zvaničnoj internet stranici Opštine: https://www.pale.rs.ba., a rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, odnosno do konačnog utroška sredstava.

VI

Plan utroška sredstava naveden u programu nije konačan i moguća je preraspodjela sredstava iz jedne komponente u drugu, u skladu sa potrebama potencijalnih korisnika koje oni budu iskazali.

– Izjava-poljoprivreda-2021. – preuzmite dokument
– Zahtjev-poljoprivreda-2021. – preuzmite dokument