Pale: Odobrena dodatna sredstva poslodavcima i nezaposlenim licima

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje koja je održana u Palama donijete su odluke o odobravanju sredstava poslodavcima po Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2020. godini, po komponentama zapošljavanje lica sa VSS i zapošljavanje lica bez radnog iskustva sa VSS – djeca poginulih boraca.

„U okviru odobrenog programa u Republici Srpskoj će biti zaposleno 3.322 radnika iz različitih kategorija – pripravnika, djece poginulih boraca i ciljnih grupa u privredi za šta su Vlada Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje izdvojili 16.901.413,30 KMˮ, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić.

,,Uspjeli smo da obezbjedimo dodatnih pet miliona KM, koje smo usmjerili na Program zapošljavanja mladih u statusu pripravnika kroz koji će biti zaposleno oko 820 lica i Program „Zajedno do poslaˮ, gdje će umjesto planiranih 190 lica biti zaposleno 550 radnika kroz različite komponenteˮ, precizirao je Vujičić.

Na današnjoj sjednici donijeta je i odluka o odobravanju sredstava po Programu podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama. Po navedenom programu odobrena su sredstva za zapošljavanje 85 lica u četiri lokalne zajednice za šta je izdvojeno 175. 000,00 KM.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske