Петрово: Пчелари да поднесу захтјев за подстицај

Одсјек за стратешко планирање и управљање развојем Општинске управе Петрово обавјештава пчеларе са подручја општине да најкасније до 31. јула текуће године могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за производњу и узгој пчела остварују корисници који посједују најмање 20 кошница, односно пчелињих друштава.

За остваривање права на подстицај неопходно је да пчелари поднесу захтјев на прописаном обрасцу (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја, уз који прилажу:

  • копију личне карте пољопривредног произвођача,
  • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача,
  • доказ о евиденцији пчелара и пчелињих друштава у МПШВ.

Премија за узгој пчела износи 5,00 КМ по кошници. Максималан износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години износи 500,00 КМ.

Извор: Општина Петрово