Петрово: Развој руралног пословања

У Петрову је јуче одржан радни састанак начелника општине са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС који су презентовали Пројекат развоја руралног пословања, односно трећу компоненту овог пројекта, која се односи на развој сеоске инфраструктуре. Како је истакнуто на састанку, за ове намјене у 2017. години планирано је 200.000 марака по општини, а у пројектно подручје је ушло 20 неразвијених и изразито неразвијених општина Републике Српске, међу којима је и општина Петрово.
Циљне групе пројекта биће домаћинства која имају потенцијал за развој пољопривреде као основне дјелатности, а инфраструктурни пројекти (асфалтирања путева, изградња водовода и слично) мораће имати везу са пољопривредним произвођачима који су изван подстицаја, јер још не испуњавају услове за исте.
– Да бисмо правовремено провели процедуре рангирања и одабира пројеката, потписали споразуме са општинама те припремили потребну документацију, неопходно је да нам општина у што краћем року достави пројектне приједлоге, предмјер и предрачун радова као и изјаву о спремности суфинансирања – истакао је Зоран Ковачевић, пројект менаџер Јединице за координацију пољопривредних пројеката у оквиру министарства.
– Веома смо заинтересовани за учешће у пројекту и у буџету општине за наредну годину планираћемо 40.000 марака за суфинансирање пројекта, како бисмо могли повући свих 200.000 марака, колики је максималан износ за једну општину – рекао је начелник општине Озрен Петковић.
„Пројекат развоја руралног пословања“ реализује Јединица за координацију пољопривредних пројеката у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а финансиран је кредитним средствима Међународног фонда за развој пољопривреде – ИФАД уз суфинансирање од стране министарства, локалних заједница и крајњих корисника.

Извор: Општина Петрово