КРЕДИТИ ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНЕ БАНКЕ РС

Кредити за предузетнике и предузећа

Ову кредитну линију могу користити правна лица и предузетници који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити, укључујући и новооснована правна лица, а намијењена је за набавку основних и обртних средстава и плаћање пореских обавеза. У зависности од намјене, износ кредита креће се у распону од 10.000 КМ до 5.000.000 КМ, период отплате је од једне до 10 година, а грејс период до 12, односно до 24 мјесеца. Каматна стопа је у распону од 4,1 до 4,7%.

Више детаља о овој кредитној линији и све потребне образце можете пронаћи овдје.

Кредити за микробизнис у пољопривреди

Корисници ове кредитне линије могу бити физичка и правна лица која су уписана у регистар надлежног органа, а средства су намијењена за набавку основних и обртних средстава. Износ кредита је у распону од 5.000 до 50.000 КМ. Период отплате је до 10 година, уз грејс период до 36 мјесеци. Каматна стопа је у распону од 4,1 до 4,7%.

Више детаља о овој кредитној линији и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Кредити за пољопривреду

Ова кредитна линија намијењена је правним лицима и предузетницима који се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству за набавку основних и обртних средстава и плаћање пореских обавеза. Износ кредита је у распону од 10.000 КМ до 5.000.000 КМ, период отплате од једне до 10 година, а грејс период до 12, односно до 36 мјесеци, у зависности од намјене. Каматна стопа је у распону од 3,8 до 4,4%.

Више детаља о овој кредитној линији и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Кредити за мала и средња предузећа из средстава пројекта EAF

Ова кредитна линија реализује се у сарадњи са Свјетском банком, кроз Пројекат побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа (EAF). Намијењена је квалификованим и кредитно способним малим и средњим предузећима и предузетницима за финансирање обртног капитала, или финансирање инвестиција с циљем побољшања или повећања капацитета производње и/или профитабилности, за поправак и модернизацију и/или повећање обртног капитала.
Максималан износ кредита је 2.500.000 евра, период отплате до 10 година и грејс период који се одређује у складу са потребама корисника.

Више информација о овој кредитној линији и начину аплицирања можете пронаћи овдје.

КРЕДИТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА

Кредитна средства за предузећа нуде и комерцијалне банке у Републици Српској под комерцијалним условима. Према подацима Агенције за банкарство РС, у Републици Српској тренутно послује:

10 банака,

6 микрокредитних организација и

једно лизинг друштво.

ГАРАНТНО-КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Гарантно-кредитна линија за привредна друштва

Намијењена је правним лицима која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити. Рок отплате је до 15 година (основна или основна/обртна средства), односно до 5 година (само за обртна средства)
Износ гаранције је до 1.500.000 КМ за основна (мин 30%) и обртна средства, односно до 300.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период је до 24 мјесеци за основна или основна/обртна средства), односно до 12 мјесеци (само за обртна средства).

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантно-кредитна линија за предузетнике

Намијењена је предузетницима који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити.
Период отплате је до 15 година за основна или основна/обртна средства, односно до 5 година само за обртна средства.
Износ гаранције је до 300.000 КМ за основна (мин. 30%) и обртна средства, односно до 100.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период је до 24 мјесеци за основна или основна/обртна средства, односно до 12 мјесеци само за обртна средства.
Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантно-кредитна линија за подршку извозу

Намијењена је правним лицима која обављају извоз.
Рок отплате је до 2 године само за обртна средства, односно до 1 године за кредите за припрему извоза.
Износ гаранције је до 300.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период до 12 мјесеци само за обртна средства, односно до 12 мјесеци за припрему извоза.

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантно-кредитна линија за пољопривреду

Намијењена је правним лицима која се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству.
Период отплате је до 15 година за основна или основна/обртна средства, односно до 5 година само за обртна средства.
Износ гаранције је до 1.500.000 КМ за основна (мин. 30%) и обртна средства, односно до 300.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период је до 36 мјесеци за основна или основна/обртна средства.
Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантно-кредитна линија за регистрована пољопривредна газдинства

Намијењена је лицима која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава код АПИФ-а.
Период отплате је до 10 година, износ гаранције до 50.000 КМ, а грејс период до 3 године.

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантна линија за реализацију средстава из фонда Партнер

Корисници ове гарантне линије могу бити породична пољопривредна газдинства (некомерцијална или комерцијална), предузетници, привредна друштва и акционарска друштва из области пољопривреде, пољопривредне задруге, други пословни субјекти за обављање дјелатности пољопривреде и прехрамбене индустрије, који су уписани у регистар подстицајних средстава.
Намјена гаранције је за набавку основних и обртних средстава, а износ до 50% одобрених средстава или, у апсолутном износу, максимално до 150.000 КМ. Каматна стопа је фиксна и износи 4% годишње, а рок важења гаранције је до 6 година.

Више информација можете добити овдје.

Гарантна линија за реализацију IFAD пројекта

Корисници ове гарантне линије могу бити пољопривредни произвођачи, мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења која имају кооперантски однос са пољопривредним произвођачима са листе заинтересованих корисника коју води Јединица за координацију пољопривредних пројеката.
Намјена гаранције је за набавку основних и обртних средстава, а максималан износ 500 КМ за пољопривредне произвођаче и 80.000 КМ за мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења.
Више информација можете добити овдје.

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА (Enterprise Expansion Fund – ENEF)

Основне информације:

• Фонд за мањинске докапитализације и квази капитал, за брзорастућа локална мала и средња предузећа
• Основан у 2014. године, финансиран од стране EBRD, EU, EIF, DEG, OeEB и владе Италије
• Фокусиран на Западни Балкан (Албанија, БиХ, Хрватска, Македонија, Косово, Црна Гора и Србија)
• EBRD има улогу инвестиционог савјетника
• Укупно 48.5 милиона евра уписаног капитала који уз исти износ осигуран од стране EBRD, доводи до укупно 97 милиона евра расположивих средстава за инвестирање
• 9.8 милиона евра расположиво из средстава Техничке кооперације за припрему пројекта и постинвестицијску помоћ

Критеријуми инвестирања:

• Могуће финансирање: раст/ширење, реструктурирање или аквизиције постојећих компанија
• Индустрије/сектори: широк распон сектора/индустрија у које се може улагати уз неколико изузетака (дуванска индустрија, оружје, индустрија жестоких пића, коцкање). Све инвестиције морају бити у складу са еколошким принципима
• Величина инвестиције: између 1 милион евра и 14 милиона евра (укључујући суфинансирање од стране EBRD-а)
• Удио у власништву (при докапитализацији): у распону од 20% до 35% капитала фирме
• Период улагања: од 3 до 10 година (обично између 5 и 7 година)

Докапитализација:

• ENEF улаже у капитал компаније и постаје мањински партнер (власник) у фирми
• Власници фирме и ЕНЕФ, у договору, заједнички развијају фирму и доводе на сљедећи ниво (у њеном развоју)
• Све стране пропорционално дијеле бенефиције, али и ризике
• Компанија углавном не мора плаћати камату или обезбиједити колатерал/хипотеку за додатан капитал обезбијеђен од стране ENEF-а
• На крају периода инвестирања, ENEF продаје свој удио трећем лицу или првобитним власницима

Квази капитал

• Квази-капитална улагања су опција када нема разлога да ENEФ постане дионичар, а није могуће разговарати ни о кредиту;
• Постоје разни инструменти финансирања на располагању: повлаштене дионице, меззанине кредити, субординирани кредити, конвертибилни кредити*, кредити са компонентом удјела у добити и сл.
• Инструменти израђени по мјери клијента, да адресирају специфичне захтјеве компанија везано за отплатни план, профил ризика и приоритетност у рангирању;
• ЕНЕФ има одређени степен увида у корпоративно управљање компанијом и подржава компанију на пуно ангажованији начин, као партнер (за разлику од класичног кредита)