Развојна агенција Републике Српске пружа подршку привредним субјектима кроз омогућавање приступа савјетодавним услугама како би се побољшале њихове перформансе, унаприједила одрживост новооснованих и повећала конкуретност постојећих МСП.

Савјетодавне услуге подразумијевају рад предузећа са стручњацима из различитих области  на рјешавању конкретних проблема у пословању, као и искориштавању  пословних прилика.

Ову врсту подршке пружа особље Агенције и спољни стручњаци ангажовани кроз различите програме и пројекте.

Два основна континуирана програма подршке су активности “Европске  мреже предузетништва” и “Мрежа консултаната”. Осим ових, у складу са потребама и могућностима,  реализују се и други слични програми.

Европска мрежа предузетништва Републике Српске пружа услуге посредовања у остваривању прекограничне пословне сарадње, информисања и савјетовања за пословање на тржишту Европске уније. Услуге су бесплатне за преспективна МСП из Републике Српске, која развијају своје пословање кроз иновације и интернационализацију, и имају изузетан потенцијал за раст и запошљавање.

Савјетовање, подршка и информисање за пословање на тржишту Европске уније и шире подразумијева:

 • Информисање за прилагођавање ЕУ легислативама, политикама и стандардима;
 • Информисање о ЕУ програмима и приликама за финансирање из ЕУ фондова;
 • Савјетодавне услуге за приступ интернационалним тржиштима и пословним приликама, реализацију иновација и трансфер технологија, заштиту и експлоатацију интелектуалне својине на интернационалном нивоу, те посредовање у остваривању прекограничне сарадње око иновација и трансфера технологија.

У оквиру ЕЕН реализује се и програм “Јачање капацитета за управљање иновацијама у МСП” који ће до краја 2018. године обухватити 100 перспективних предузећа из РС и подразумијева бесплатне седмодневне пакете савјетодавних услуга и континуиран рад сертификованих стручњака за управљање иновацијама са предузећима у периоду од 6 мјесеци, након иницијалне процјене потреба и капацитета.

Услуге у оквиру ЕЕН се пружају на континуираној основи, те заинтересовани пословни субјекти могу да им приступе у сваком моменту контактирањем канцеларије за стручно-техничку подршку у Агенцији.

Пројекат  „Мрежа консултаната“ обезбјеђује консултантске услуге у различитим областима и то:

 • Унапређење управљања и организације предузећа;
 • Развој постојећих и увођење нових процеса и/или система;
 • Маркетинг, комуникације, позиционирање производа и брендирање;
 • Повећање извозног капацитета и испуњавање специфичних стандарда у земљама ЕУ и на другим извозним тржиштима;
 • Унапређивање инвестиционе спремности предузећа;
 • Финансијско савјетовање;
 • Техничко и технолошко савјетовање;
 • Развој и/или трансфер технологије;
 • Дизајн и развој производа;
 • Управљање иновацијама и/или увођење иновација;
 • Увођење нових рјешења у погледу информационо–комуникационих технологија;
 • Обука и развој људских ресурса, управљање људским ресурсима;
 • Унапређење одговорности предузећа према животној средини (нпр. енергетска ефикасност); Побољшање канала снабдијевања и/или канала дистрибуције;
 • Пословно повезивање и партнерства.

У пројекту могу да  учествују пословни субјекти који су привредна друштва у приватном власништву, регистрована у складу са домаћим прописима, имају сједиште пословања у Републици Српској,  имају до 250 запослених и послују у неком од  производних привредних сектора: Производња –  прехрамбених производа и пића;  текстила, предива и тканина; одјеће, дорада и бојење крзна; коже и предмета од коже и обуће; намјештаја и сличних производа; хемикалија и хемијских производа; производа од гуме и пластике; металних производа; осталих машина и уређаја; канцеларијских и рачунарских машина; других електричнинх  машина и апарата; радио, ТВ  и комуникационе опреме; медицинских, прецизних и оптичких инструмената; моторних возила и приколица; прeрада и производи од дрвета и плута;  производне услуге и рециклажа.

Критеријуми за одабир корисника су постојећи конкурентски потенцијал и утицај пројекта на повећање конкурентости, оправданост пројекта, очекивана корист од интервенције, изводљивост, реалистичност плана и оправданост трошкова.

С обзиром на то да је један од циљева пројекта “Мрежа консултаната” унаприједити тржиште консултантских услуга у Републици Српској путем одговарајуће обуке и акредитације консултанта, Агенција води “Базу консултанта” који су на располагању заинтересованим предузећима. База броји око 180 стручњака из различитих области  и  континуирано се ажурира.

Право  на  суфинансирање  савјетодавних  услуга се остварује пријавом на јавни позив који Агенција расписује на годишњем нивоу.

ШТА ЈЕ МЕНТОРИНГ?

 • Менторинг је бесплатна услуга коју могу користити микро, мала и средња предузећа и предузетници у Републици Српској.
 • Подразумијева свеобухватну подршку корисницима кроз директни контакт.
 • Помаже предузећима да сагледају своје пословање, дефинишу потенцијал за раст и креирају стратегију за даљи развој.

КОЈЕ УСЛУГЕ ПРУЖА МЕНТОРИНГ?

 • „Дијагноза“ тренутне ситуације у предузећу;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности, планова и пројеката како би се достигли циљеви предузећа;
 • Савјетовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским
 • услугама и друго, како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке;
 • Помоћ за припремање апликација за програме подршке за МСП;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера и других потребних информација;

КО СУ МЕНТОРИ?

 • Ментори су практично и теоријски обучени и цертификовани за пружање менторских услуга, уз подршку алата и знања експерата из Јапана.
 • Знање ментора се константно унапређује кроз стручне тренинге које воде јапански ЈICA консултанти.

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ ЗА МЕНТОРИНГ?

Развојна агенција Републике Српске расписује јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга.

Заинтересовани кандидати подносе пријаве у три категорије:

 1. Новооснована мала и средња предузећа – не старија од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 2. Мала и средња предузећа – старија од 3 године;
 3. Самостални предузетници;

Развојна агенција Републике Српске успоставила је систем менторинга у Републици Српској уз подршку Јапанске агенције за за међународну сарадњу – JICA у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга малих и средњих предузећа у земљама Западног Балкана“- Фаза 2.
До сада је у Републици Српској цертификовано 45 ментора, а менторску услугу добила су 53 привредна субјекта.

 

EBRD Advice for Small Businesses – Савјетовање за мала предузећа подржава обезбјеђење пословних савјета малим и средњим предузећима у рјешавању одређених баријера у пословању.

Програм EBRD Савјетовање за мала предузећа је усмјерен на:

 • Повезивање предузећа с квалификованим локалним консултантима у различитим областима. Допринос пројектима је у просјеку 50% нето трошкова пројекта.
 • Могућност рада са међународним савјетницима који имају најмање 15 година менаџмент искуства на вишим позицијама стеченим у истој индустрији, за предузећа која траже могућности на међународним тржиштима.

Допринос пројектима је обично 80-90% трошкова пројекта.

Пословни савјети

 • Пројекти су прилагођени потребама клијената
 • Пројекти обезбјеђују пословне савјете у различитим подручјима (софтwерска рјешења, контролни и менаџмент системи, инжињерска рјешења, маркетинг, унапређење организације, ефикасно кориштење енергије, заштита околине, стратешко и пословно планирање/студије изводљивости)
 • Дугорочна помоћ изградње јаког тржишта савјетодавних услуга

Критерији за предузећа

 • Мала и средња предузећа од 10 до 250 запослених
 • Већинско приватно власништво, са већинским БХ домаћим власништвом
 • Најмање двије године пословања
 • Предузећа са потенцијалом раста са спремности и способности абсорбције услуге
 • У фокусу су производна и/или извозно оријентисана предузећа
 • Изузетак: неетичко пословање, војна производња, финансијске услуге, производња духана и алкохола

EBRD Савјетовање за мала предузећа имплементира и посебну линију “Жене у бизнису”, за мала и средња предузећа у којима жене имају оперативну одговорност, а кроз:

 • Суфинансирање пословних савјета у различитим подручјима
 • Организацију семинара усмјерених на повећању знања и повјерења које им омогућава да проширују своје пословање и захтјевају финансирање
 • Техничка помоћ и механизам подјеле ризика за банке у циљу развијања производа који задовољава специфичне потребе жена предузетница.

За више информација о програму суфинансирања пословних савјета и консултантских услуга контактирајте:

EBRD Advice for Small Businesses

Фра Анђела Звиздовића 1, UNITIC Торањ Б/15; 71 000 Сарајево; Босна и Херцеговина

Тел: +387 (33) 257 919; Факс: +387 (33) 295 069

E-mail: knowhowbasbih@ebrd.com; cureab@ebrd.com