Bileća: Potpisan ugovor o gradnji solarne elektrane

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić i direktor privrednog društva firme Energy Financing Team SE Bileća iz Bileće Ranko Čokorilo potpisali su danas, 14. jula, u Banjaluci Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje solarne elektrane na području opštine Bileća.
Ovoj firmi Vlada Republike Srpske je u aprilu ove godine dodijelila koncesiju za izgradnju i korištenje solarne elektrane na području opštine Bileća, saopšteno je iz Ministarstva energetike RS.
Koncesija je dodjeljena na period od 50 godina, a period projektovanja i izgradnje će se realizovati u periodu tri godine.
Ugovorom o koncesiji definisana je instalisana snaga solarne elektrane sa fotonaponskim ćelijama od 60MW, sa planiranom godišnjom proizvodnjom od 84GWh, a koncesionar će, u periodu trajanja koncesije, proizvedenu električnu energiju prodavati na tržištu, uključujući i pravo izvoza. Koncesionar će, u skladu sa Ugovorom, nakon izgradnje solarne elektrane, u budžet Republike Srpske, plaćati koncesionu naknadu u iznosu od 0,0055KM/KWh, od čega će 95% biti usmjereno u budžet opštine Bileća.
Takođe, koncecionar je prije potpisivanja koncesionog ugovora u budžet Republike Srpske uplatio jednokratnu naknadu u iznosu od 700.000 KM.
Ukupna procijenjena vrijednost investicije za realizaciju projekta u periodu trajanja koncesije iznosi 104.361.649 KM.

Izvor: