Приједор: Кластеризација МСП из сектора металопрераде

Агенција ПРЕДА закључила је уговор за реализацију пројекта „Кластеризација МСП из сектора металопрераде за јачање компетенција за нове технологије“. Укупна вриједност пројекта је 80.185,56 КМ, од чега ће 39.107,50 КМ финансирати пројекат WHAM, којег финансира USAID.

Агенција ПРЕДА ће у партнерству са 4 локална предузећа металске и машинске индустрије (Елкер АД, Колектор CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.), реализовати активности чији је фокус:

  • Подршка интеракцији и подстицање сарадње између предузећа у области металске/машинске индустрије
  • Развој ИТ алата подршке умрежавању предузећа
  • Подршка развоју људских ресурса за примјену нових технологија
  • Пренос добре праксе кластера у металопреради из региона

Планирани период имплементације пројекта је 5 мјесеци (од 1. априла до 31. августа 2020. године).