Prijedor: Otvoren Centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru

Rezultati projekta projekta „REPRO“, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke, koji ima za cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora kroz inovativne pristupe i unapređivanje poslovne saradnje i umrežavanja predstavljeni su 15. decembra u Prijedoru. Ovom prilikom, službeno je otvoren „Centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru – Resursni centar” koji ima za cilj da premosti postojeći jaz između aktivnosti i nastojanja da se stvore uslovi za rast i razvoj drvoprerade i proizvodnje nameštaja.

Centar obuhvata dvije funkcionalne cjeline. Prva cjelina obuhvata administrativno-operativni dio koji se nalazi u prostorijama Agencije „PREDA-PD“, a druga cjelina se odnosi na osnivanje „Centra za brze intervencije u privredi“, a nalazi se u lokalnom preduzeću za preradu drveta “Gavranović” d.o.o. za čije funkcionisanje je kroz projekat nabavljena CNC mašina za bušenje pločastih materijala.

Aleksandar Drljača, v.d. direktora Agencije PREDA-PD istakao je da je projektom „REPRO“ nastavljena podrška drvoprerađivačkom sektoru koji u svim bitnim pokazateljima pokazuje značajan doprinos rezultatima prijedorske privrede. Također je istakao, da prisustvo i perspektive ove privredne grane počivaju na lokalnoj raspoloživosti sirovinske osnove, dobroj saobraćajnoj, energetskoj i drugoj infrastrukturi, dugoj tradiciji i kvalifikovanoj radnoj snazi ,te povoljnom položaju o odnosu na tržišta sa značajnijom apsorpcijskom moći.

Tokom projekta je kreirana Digitalna platforma (www.pd-drvo.com) koja omogućuje 5 usluga za lokalne i regionalne drvoprerađivače:

-Promociju i predstavljanje članova Klastera i privrednih subjekata,

-Obuke za zanimanja iz oblasti drvoprerade,

-Bazu stručnjaka, saradnika i drugih organizacija za podršku poslovanju,

-Bazu analiza, informacija i publikacija relevantnih za sektor drvoprerade,

Bazu zakonske regulative, aktuelna obavještenja kao što su npr. troškovi od interesa za proizvodnju i prodaju, uslovi transporta, zastoji na pojedinim graničnim prelazima, COVID-19 uslovi za prelazak granice itd.

Pored toga, platforma ima dio sa novostima u vezi sa aktuelnim zahtjevima za posao i obuku, te o aktuelnim javnim pozivima na koje preduzeća iz sektora drvoprerade mogu aplicirati.

Saša Karalić, projekt menadžer Agencije PREDA-PD je istakao da se projekat „REPRO“ fokusirao na stvaranju uslova za razvoj drvoprerade i razvoj servisa za podršku privrednim subjektima. Akcenat je stavljen na pružanju informacija od interesa za privredne subjekte, te pružanje tehničke podrške u pripremi projektnih prijedloga, analizi tržišta i konkurencije, poslovnom povezivanju, promociji putem digitalne platforme, kataloga i izloženog prostora, te jačanju ljudskih resursa kroz organizaciju specijalističkih treninga i obuka. U narednom periodu planirana je realizacija još dvije specijalističke obuke iz oblasti PR-a i digitalnog marketinga, te je planiran razvoj koncepta/modula za validaciju radnika kao metodologije za povećanje motivacije zaposlenih i shodno tome, povećanje produktivnosti radnika, odnosno unošenje inovacija u koncept poslovanja sa fokusom na izgradnju specifičnih, pouzdanih veza između poslodavaca i radnika. Kao odgovor na situaciju izazvanu COVID-19, projekat je takođe dao svoj doprinos kroz nabavku i distribuciju zaštitne opreme za 18 privrednih sbujekata, što je omogućilo bezbjednije obavljanje radnih obaveza tokom pandemije korona virusa.

Projekat „REPRO“ traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je BAM 374.380 od čega EU sufinansira BAM 299.035 kroz EU4Bussines projekat. Vodeći partner na projektu je Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, a ostali partneri su Klaster „DRVO-PD“ Prijedor i preduzeće „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

izvor: PREDA-PD