Prijedor: Počele obuke za CNC programera i konstruktora alata

U cilju pružanja novih znanja i radnih vještina, stručnog osposobljavanja radi pronalaska radnog mjesta ili samozapošljavanja nezaposlenih osoba i osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim poduzećima „Agencija PREDA-PD“ je započela sa realizacijom obuka za CNC programera i konstruktora alata.

Obuke za CNC programera su počele 11.10.2021. godine, dok je prvi dan obuka za konstruktora alata bio 12.10.2021. godine koju čini grupa od 10 lica po obuci.

Ukupno trajanje obuke je CNC programera je 80 časova, odnosno 60 časova obuke u programu MasterCAM i 20 časova praktične obuke. Obuka za konstruktora alata se sastoji od 40 časova obuke u programu SolidWorks i 40 časova praktične obuke. Teorijski dio obuke se izvodi u Agenciji „PREDA-PD“, dok se praktični dio izvodi u preduzeću „KOLEKTOR CCL-Poslovna jedinica Prijedor“.

Planirani period završetka obuka je decembar 2021. godine, kada kreće drugi krug obuka za grupu od 10 zaposlenih radnika iz metalnog  sektora u lokalnim preduzećima.

Obuka se realizuje u sklopu projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“  čija je ukupna vrijednost 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansira USAID kroz WHAM projekat.

Izvor: PREDA-PD