Приједор: ПРЕДА-ПД на Дрвно-технолошкој конференцији

Представници Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ су учествовали на 14. Дрвно-технолошкој конференцији одржаној у Опатији на којој су се окупили сви актери из индустрије шумарства и дрвопрераде и повезаних дјелатности из Хрватске и шире регије.
Конференција је окупила преко 350 различитих актера представника фирми, институција и удружења из дјелатности шумарства/дрвопрераде, те бројне госте из ЕУ. Главне теме конференције ове године су били изазови и ограничења за даљи раст дјелатности шумарства/дрвопрераде, институционално окружење, градња дрветом, технологије и технолошка рјешења, те сировински ресурси. У склопу конференције су одржане и пост-конференцијске активности, као што су пројектно умрежавање научно-истраживачке заједнице и други састанак конзорција пројекта ФОРЕСДА.
На састанку конзорција пројекта ФОРЕСДА су презентовани  остварени резултати досадашњих активности пројекта, усаглашен план имплементације наредних активности, те разјашњена сва важна питања везана за имплементацију пројекта. Домаћин овог догађаја је био Хрватски дрвни кластер.
Пројекат ФОРЕСДА је финансиран од стране ЕУ из Дунавског транснационалног програма.