Prijedor: Razvijati kreativne industrije

Za osam mjeseci pandemije broj radnih mjesta u Prijedoru smanjio se za samo 83, od ukupno 14.500 zaposlenih, a nijedna planirana investicija nije zaustavljena, izjavio je danas vršilac dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “Preda-PD” Mišo Reljić.
“Prijedor je sredina sa većinski lon poslovima gdje vrlo teško ide proces ekonomske tranzicije, budući da prevladavaju tradicionalne djelatnosti poput drvoprerade, mašinske i metalske industrije. Zbog toga je naš zadatak da razvijamo kreativne industrije”, rekao je Reljić u obraćanju učesnicima početne konferencija projekta “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije”.

Reljić je ocijenio da digitalizacija i automatizacija, bez obzira na to koliko dobra donose, neminovno dovode i do ogromnog gubitka tradicionalnih radnih mjesta, ali i do otvaranja radnih mjesta u novim djelatnostima, te da se tome svaka lokalna sredina mora prilagoditi.

“Imamo rezulatata u kreiranju upisnih politika. Na kraju ove školske godine izaći će nam prva generacija programera juniora. Mi smo uticali na zaokret od Gimnazije i Ekonomske škole na tehnička zanimanja, a opredijeljeni smo da i dalje favorizujemo zanimanja budućnosti, a da se trenutne potrebe privrede za tradicionalnim zanimanjima dominantno zadovoljavaju ili sa biroa ili obrazovanjem odraslih”, naveo je Reljić.

Prema njegovim riječima, obrazovni sistem se mora ubrzano prilagođavati novim trendovima, vremenu koje dolazi i budućim potrebama privrede.

Važnu ulogu u toj tranziciji mogu imati centri kreativnih industrija poput onoga koji se razvija pod okriljem Agencije “Preda-PD” i koji će se u ovom projektu dodatno širiti.

“Potrebno je i institucionalizovati podršku inovacijama. Kada se sve to uradi, onda iz ovog centra, koji je jezgro razvoja kreativnih industrija, možemo biti podrška tradicionalnim sektorima. To je proces koji generiše viši standard i u privredi, a samim tim i u društvu”, istakao je Reljić.

Konferencija je okupila lokalne aktere iz oblasti kreativne industrije, poslovne subjekte, frilensere, pojedince i organizacije, a održana je u okviru dvogodišnjeg projekta Agencije “Preda-PD”, Razvojne agencije Sisačko–moslavačke županije SIMORA iz Siska i Asocijacije za demokratski prosperitet “Zid” iz Podgorice koji sufinansira EU iz regionalnog programa prekogranične saradnje ove tri zemlje.

Izvor: SRNA