Prijedor: U funkciji Centar za obuku i brze intervencije za preduzeća

U sklopu projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“  je uspostavljena infrastruktura i stavljena u funkciju  CNC mašina za bušenje pločastih materijala u sklopu Centra za obuku i brze intervencije  za potrebe brzih intervencija za sticanje praktičnih znanja radnika preduzeća iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja.

Centar za obuku i brze intervencije za djelatnosti drvoprerade i proizvodnje namještaja smješten je u preduzeću Gavranović d.o.o. i ima za cilj da ponudi sticanje praktičnih znanja iz različitih oblasti. U cilju  što bržeg sticanja praktinih znanja kreirani su edukativni moduli za zainteresovana preduzeća i polaznike koji žele da se upoznaju ili unaprijede tehničke vještine korištenja CNC tehnologije i samim tim postanu konkurentniji na tržištu rada. Edukativni modeli su kreirani za slijedeće oblasti: proces obrade iverice bušenjem, rezanje iverice, završna obrada, montiranje i sve ono što preduzećima iz ovog sektora zatreba, a da se tiče proizvodnje pločastog namještaja.

Centar je uspostavljen kroz projekat “REPRO” čiji je cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.