Приједор: Уређење инфраструктуре у пословној зони “Целпак”

Град Приједор је расписао јавни позив за уређење инфраструктуре у Индустријској зони Целпак, чија је вриједност процијењена на нешто више од 700.000 КМ без укљученог ПДВ-а.

По завршетку јавне набавке планирано је закључење уговора са изабраним извођачем који треба да за изведене радове гарантује минимално 24 мјесеца од дана примопредаје.

Предвиђено је извођење припремних и земљаних радова, затим израда коловозне конструкције, саобраћајне сигнализације, као и завршних и непредвиђених радова.

Критеријум за додјелу уговора је економски најповољнија понуда по принципу оцјењивања цијена 80% и рок извођења са учешћем од 20%.

Рок за пријем понуда је до 28. јула до 12 часова, а више информација можете ОВДЈЕ прочитати.

Извор: ba.ekapija.com