Prijedor: Za podsticaje u poljoprivredi više od pola miliona KM

Grad Prijedor isplatiće danas oko 330.000 KM sredstava podsticaja za poljoprivredu po više osnova , a u sklopu Pravilnika za razvoj poljoprivrede i sela , najavio je načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Žarko Tubin.

On je naveo da se podsticaji odnose za uzgoj krmača nazimica, tov svinja, uzgoj tovnih pilića, uzgoj muznih krava, steonih junica, uzgoj u sistemu krava-tele, uzgoj tovne junadi, organsku proizvodnju i za sufinansiranje nabavke kukuruza za proljetnu sjetvu.
“Tim mjerama biće obuhvaćeno oko 800 poljoprivrednih proizvođača”, rekao je Tubin novinarima.
On je dodao da će do kraja ove ili tokom sljedeće sedmice biti isplaćena podsticajna sredstva u iznosu od 225.000 KM za sufinansiranje nabavke đubriva za sjetvu kukuruza, uzgoj ovaca i koza, zakup tezgi i troškove izrade analize i kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda
“Sve ove podsticajne mjere koje se sprovode unazad dvije, tri godine i u kombinaciji sa podsticajima koje daje Ministarstvo poljoprivrede, daju rezultate, a to je vidljivo zbog povećanog broja zahtjeva za sve ove vrste podsticaja, ali najviše za nabavku poljoprivredne mehanizacije i uzgoja tovne junadi” , istakao je Tubin.
On je dodao da je ove godine zadržana stavka sufinansiranja nabavke sjemena kukuruza.
“Na tržištu je došlo do poskupljenja sjemena, a tokom maja su bile velike količine padavina i određen broj proizvođača bio je prisiljen da vrši ponovnu sjetvu, što iziskuje dodatne troškove, pa smo nastojali da smanjimo te troškove proizvodnje kukuruza koji je naša najdominantnija žitarica i najviše se koristi kao stočna hrana”, rekao je Tubin.

Izvor: Grad Prijedor