Кредити за предузетнике и предузећа

Ову кредитну линију могу користити предузетници и правна лица, укључујући и новооснована правна лица, а намијењена је за набавку основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање. Износ кредита од 10.000 до 5.000.000 КМ, период отплате до 12 година, а грејс период до 24 мјесеца. Основна каматна стопа износи 3,6%, а за набавку основних средстава – увођење нових технологија 3,0%.

Више информација о овој кредитној линији сазнајте овдје.

Кредити за микробизнис у пољопривреди

Ову кредитну линију могу користити пољопоривредна газдинства, предузетници и правна лица  која се баве производњом или прерадом у пољопривреди или рибарству, а намијењена је за набавку основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање. Износ кредита од 5.000 до 500.000 КМ, период отплате до 10 година, а грејс период до 36 мјесеци. Основна каматна стопа износи 3,9%, а за набавку основних средстава – увођење нових технологија 3,0%.

Више информација о овој кредитној линији сазнајте овдје.

Кредити за пољопривреду

Ову кредитну линију могу користити правна лица, предузетници и пољоприврердна газдинства која се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству, а намијењена је за набавку основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање. Износ кредита од 10.000 до 5.000.000 КМ, период отплате до 12 година, а грејс период до 36 мјесеци. Основна каматна стопа износи 3,6%, а за набавку основних средстава – увођење нових технологија 3,0%.

Више информација о овој кредитној линији сазнајте овдје.

Гарантна линија за привредна друштва

Намијењена је правним лицима која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити. Рок отплате је до 15 година (основна или основна/обртна средства), односно до 5 година (само за обртна средства)
Износ гаранције је до 1.500.000 КМ за основна (мин 30%) и обртна средства, односно до 300.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период је до 24 мјесеци за основна или основна/обртна средства), односно до 12 мјесеци (само за обртна средства).

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

 

Гарантна линија за предузетнике

Намијењена је предузетницима који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити.
Период отплате је до 15 година за основна или основна/обртна средства, односно до 5 година само за обртна средства.
Износ гаранције је до 300.000 КМ за основна (мин. 30%) и обртна средства, односно до 100.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период је до 24 мјесеци за основна или основна/обртна средства, односно до 12 мјесеци само за обртна средства.
Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантна линија за подршку извозу

Намијењена је правним лицима која обављају извоз.
Рок отплате је до 2 године само за обртна средства, односно до 1 године за кредите за припрему извоза.
Износ гаранције је до 300.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период до 12 мјесеци само за обртна средства, односно до 12 мјесеци за припрему извоза.

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантна линија за пољопривреду

Намијењена је правним лицима која се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству.
Период отплате је до 15 година за основна или основна/обртна средства, односно до 5 година само за обртна средства.
Износ гаранције је до 1.500.000 КМ за основна (мин. 30%) и обртна средства, односно до 300.000 КМ само за обртна средства.
Грејс период је до 36 мјесеци за основна или основна/обртна средства.
Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантна линија за регистрована пољопривредна газдинства

Намијењена је лицима која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава код АПИФ-а.
Период отплате је до 10 година, износ гаранције до 50.000 КМ, а грејс период до 3 године.

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Гарантна линија за почетне пословне активности

Намијењена је предузетницима и правним лицима која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити не дужем од 12 мјесеци – START-UP

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

 

Гарантни програм подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

Циљ Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте – микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације, тј. обезбјеђењем дјелимичне заштите од кредитног ризика тих предузећа, повећаног економским посљедицама насталим усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи овдје.

Кредитна средства за предузећа нуде и комерцијалне банке у Републици Српској под комерцијалним условима. Према подацима Агенције за банкарство РС, у Републици Српској тренутно послује:

10 банака,

13 микрокредитних организација.