Прњавор: „FerrostilMONT“ успјешно предузеће

У оквиру израде билтена “Најбоље из Српске“, представници Министарства трговине и туризма, посјетили су јуче предузеће „FerrostilMONT“ које се налази у Прњавору.  Ово предузеће  спада у групу средњих предузећа са производним програмом које чине сљедеће области: пројектовање монтажних објеката, израда и монтажа челичних конструкција, производња машина, израда грађевинских контејнера и др.
Техничка опремљеност овог предузећа на завидном је нивоу. Поред веома квалитетног машинског парка за лаку и тешку машинску обраду, предузеће располаже са модерном опремом за производњу, чишћење, транспорт и монтажу челичних конструкција. Предузеће запошљава 70 радника са веома добром кадровском структуром и тенденцијом повећања броја запослених.
Извор: Влада РС