Новац се појављује као иницијали издатак потребан за пословну активност, као текући издатак потребан за плаћање свакодневних обавеза и, на крају, као резултат пословне активности.

Прорачун новчаних токова представља и централни дио пословног плана па је врло важно да предузетник добро процијени колико му новца треба за финансирање посла, који дио тог новца ће доћи из властитог капитала, а који ће обезбиједити од кредитора, као туђи капитал.

 

ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНА БАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Финансијску подршку почетницима у бизнису Република Српска обезбиједила је посредством Инвестиционо-развојне банке РС. Ова финансијска институција дизајнирала је посебну кредитну линију за почетне пословне активности са минималном каматном стопом и повољним роковима отплате и грејс периодом.

Ова кредитна линија намијењена је почетницима у бизнису, предузетницима и правнима лицима која обављају регистровану дјелатност не дуже од пет година од дана подношења захтјева за кредит. Средства се одобравају у износу од 5.000 КМ до 50.000 КМ и намијењена су за набавку основних и обртних средстава. Рок отплате је до 7 година уз грејс период до годину дана, са каматном стопом од 4,1 до 4,7%.

Детаљне информације о начину подношења захтјева, условима, потребној документацији и све потребне образце можете пронаћи овдје.

 

Инвестиционо-развојна банка управља и са два развојна фонда:

Фондом за развој и запошљавање Републике Српске и

Фондом за развој источног дијела Републике Српске.

 

ГАРАНТНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Почетници у бизнису који траже кредит, а не могу да обезбиједе гаранцију коју тражи банка, могу да рачунају на подршку Гарантног фонда Републике Српске кроз различите линије.

„Гарантно-кредитна линија за Start up“

Ова кредитно-гарантна линија намијењена је предузетницима и правним лицима која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити не дужем од 18 мјесеци – Start up. Период отплате је до 7 година. Износ гаранције је до 50.000 КМ, а грејс период до 12 мјесеци.

Више информација и све потребне образце можете пронаћи овдје.

 

Гарантна линија за развој информационо-комуникационих технологија

Корисници средстава по овој гарантној линији су правна лица са сједиштем у Републици Српској и физичка лица и предузетници са пребивалиштем у Републици Српској који започињу пословну активност у сектору информационо-комуникационих технологија. Намјена средстава је набавка основних и обртних средстава. Износ гаранције – максимално 25.000 КМ.

Више информација можете добити овдје.

 

Гарантна линија за развој сеоског туризма

Корисници средстава по овој гарантној линији су пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у сектору сеоског, ловног, риболовног и еко туризма. Намјена средстава је набавка основних и обртних средстава. Износ гаранције – максимално 50.000 КМ.

Више информација можете добити овдје.

 

Гарантна линија за узгој и прераду јагодичастог воћа

Корисници средстава по овој гарантној линији су пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у сектору узгоја и прераде јагодичастог воћа. Намјена средстава је набавка основних и обртних средстава. Износ гаранције – до максимално 50.000 КМ.

Више информација можете добити овдје.

 

Гарантна линија за развој сточарства

Корисници средстава по овој гарантној линији су пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у области говедарства, овчарства, козарства, свињарства, перадарства и рибарства.
Намјена средстава је набавка основних и обртних средстава. Износ гаранције – до максимално 75.000 КМ.

Више информација можете добити овдје.

 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ

Кредитна средства за почетнике у бизнису нуде и комерцијалне банке у Републици Српској под комерцијалним условима. Према подацима Агенције за банкарство РС, у Српској тренутно послује:

10 банака,

6 микрокредитних организација и

једно лизинг друштво.