Novac se pojavljuje kao inicijali izdatak potreban za poslovnu aktivnost, kao tekući izdatak potreban za plaćanje svakodnevnih obaveza i, na kraju, kao rezultat poslovne aktivnosti.

Proračun novčanih tokova predstavlja i centralni dio poslovnog plana pa je vrlo važno da preduzetnik dobro procijeni koliko mu novca treba za finansiranje posla, koji dio tog novca će doći iz vlastitog kapitala, a koji će obezbijediti od kreditora, kao tuđi kapital.

 

INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE

Finansijsku podršku početnicima u biznisu Republika Srpska obezbijedila je posredstvom Investiciono-razvojne banke RS. Ova finansijska institucija dizajnirala je posebnu kreditnu liniju za početne poslovne aktivnosti sa minimalnom kamatnom stopom i povoljnim rokovima otplate i grejs periodom.

Ova kreditna linija namijenjena je početnicima u biznisu, preduzetnicima i pravnima licima koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od pet godina od dana podnošenja zahtjeva za kredit. Sredstva se odobravaju u iznosu od 5.000 KM do 50.000 KM i namijenjena su za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava. Rok otplate je do 7 godina uz grejs period do godinu dana, sa kamatnom stopom od 4,1 do 4,7%.

Detaljne informacije o načinu podnošenja zahtjeva, uslovima, potrebnoj dokumentaciji i sve potrebne obrazce možete pronaći ovdje.

 

Investiciono-razvojna banka upravlja i sa dva razvojna fonda:

Fondom za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i

Fondom za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

 

GARANTNI FOND REPUBLIKE SRPSKE

Početnici u biznisu koji traže kredit, a ne mogu da obezbijede garanciju koju traži banka, mogu da računaju na podršku Garantnog fonda Republike Srpske kroz različite linije.

„Garantno-kreditna linija za Start up“

Ova kreditno-garantna linija namijenjena je preduzetnicima i pravnim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti ne dužem od 18 mjeseci – Start up. Period otplate je do 7 godina. Iznos garancije je do 50.000 KM, a grejs period do 12 mjeseci.

Više informacija i sve potrebne obrazce možete pronaći ovdje.

 

Garantna linija za razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija

Korisnici sredstava po ovoj garantnoj liniji su pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i fizička lica i preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj koji započinju poslovnu aktivnost u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija. Namjena sredstava je nabavka osnovnih i obrtnih sredstava. Iznos garancije – maksimalno 25.000 KM.

Više informacija možete dobiti ovdje.

 

Garantna linija za razvoj seoskog turizma

Korisnici sredstava po ovoj garantnoj liniji su poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica koja započinju poslovnu aktivnost u sektoru seoskog, lovnog, ribolovnog i eko turizma. Namjena sredstava je nabavka osnovnih i obrtnih sredstava. Iznos garancije – maksimalno 50.000 KM.

Više informacija možete dobiti ovdje.

 

Garantna linija za uzgoj i preradu jagodičastog voća

Korisnici sredstava po ovoj garantnoj liniji su poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica koja započinju poslovnu aktivnost u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća. Namjena sredstava je nabavka osnovnih i obrtnih sredstava. Iznos garancije – do maksimalno 50.000 KM.

Više informacija možete dobiti ovdje.

 

Garantna linija za razvoj stočarstva

Korisnici sredstava po ovoj garantnoj liniji su poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica koja započinju poslovnu aktivnost u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva.
Namjena sredstava je nabavka osnovnih i obrtnih sredstava. Iznos garancije – do maksimalno 75.000 KM.

Više informacija možete dobiti ovdje.

 

KOMERCIJALNE BANKE

Kreditna sredstva za početnike u biznisu nude i komercijalne banke u Republici Srpskoj pod komercijalnim uslovima. Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, u Srpskoj trenutno posluje:

10 banaka,

6 mikrokreditnih organizacija i

jedno lizing društvo.