Šamac: Podrška planu rada preduzeća “Slobodna zona”

Skupština opštine Šamac prihvatila je informaciju o poslovanju preduzeća “Slobodna zona” za prošlu godinu koje je ostvarilo dobit veću od 20.000 KM i ovogodišnji plan rada.
Direktor preduzeća “Slobodna zona” Đorđe Kertić rekao je da u prošloj godini povećanja bilježe prihodi u okviru komunalne djelatnosti, te da je cilj da firma zadrži ovaj kurs i da aktivnosti usmjeri na djelatnosti koje garantuju veći broj korisnika.

“Prvenstveno, to je usluga naplata parkinga u Šamcu gdje već bilježimo rast prihoda za nekih 30 odsto za prvih pet mjeseci ove godine”, precizirao je je Kertić.

On je rekao novinarima da je ovo preduzeće preduzelo određene aktivnosti u pogrebnoj djelatnosti koje se odnose na radove na pravoslavnim grobljima u opštini Šamac.

Kertić je naveo i da je ovo preduzeće uskladilo plate sa odlukom Vlade Republike Srpske.

“To je dodatan teret preduzeću. Vjerujem da ćemo našim zalaganjem i aktivnošću završiti pozitivno ovu godinu”, dodao je Kertić.

Predsjednik Skupštine opštine Simo Varadinović izjavio je nakon sjednice da su odbornici dali podršku odluci o komunalnim taksama, koje su vezane za isticanje reklama na stubovima javne rasvjete, kao i prekopavanje bankina na putevima u nadležnosti šamačke opštine.

On je rekao da je usvojen i amandman odbornika SDS-a Šamac, kojim su plaćanja komunalne takse oslobođeni vjerske organizacije i udruženja iz civilnog sektora.

“S obzirom na to da opština Šamac ima određen broj bilborda u svom vlasništvu, našli smo za shodno da vjerske organizacije i udruženja iz civilnog sektora oslobodimo plaćanja takse, kako bi mogli da se reklamiraju kada su neki bitni datumi za obilježavanje”, pojasnio je Varadinović.

Na sjednici Skupštine odbornici su dali podršku izvještaju o aktivnostima i tehničkoj opremljenosti Teritorijalne vatrogasne jedinice Šamac za prošlu godinu sa planom rada za 2024, informaciji o radu Opštinske boračke organizacije za 2023. godinu sa programom rada za 2024, i drugim informacijama u vezi sa životom i radom ove lokalne zajednice.

Izvor: SRNA