Шамац: „TMD-AGS“ планира покретање производње камене вуне

TMD-AGS из Градачца планира покретање погона за производњу камене вуне у некадашњем производном објекту фабрике аутомобилског стакла Униглас из Шамца.

Како се наводи у Претходној процјени утицаја на животну средину за погон за производњу камене вуне објављеној на страници Министартсва за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, предметна локација површине 55.647 м2 се налази у индустријском дијелу општине Шамац, у Улици Његошевој бб.

– Инвеститор ће извршити реконструкцију постојећег објекта и прилагодити планираној намјени. Површина производног објекта је 13.662 м2 – додаје се.

Као сировина за производњу камене вуне користиће се природни и умјетни силикатни материјал. Од природних материјала употребљава се диабаз, доломит и боксит, а у мањој мјери базалт односно амфиболит, док се од умјетних материјала користи тзв. брикети који се добијају прерадом “нуспроизвода” из властитог технолошког процеса уз додатак цемента.

– Под “нуспроизводима” се подразумијевају влакна камене вуне која у току технолошког процеса настају због степена искориштења центрифуге, односно влакана која нису на основу њихових показатеља, преобликована у производ који задовољава захтјевне норме за дотични топлотно-изолациони материјал – стоји у документу.

Складиштење сировина проводи се на отвореној и/или затвореној депонији, а одатле се сировине транспортују у силосе. Из силоса преко транспортне траке обавља се пуњење пећи, користиће се тзв. коксна куполна пећ, тј. пећ у којој се за процес таљења сировина као енергент користи кокс. Потребне количине кокса набављаће се у Мађарској и Чешкој.

– Како би се задовољили сви прописи у погледу емисије из куполе пећи предвиђена је инсталација постројења за спаливање димних гасова, како би задовољавале услове законом дефинисане максимано дозвољене вриједности.

Капацитет погона за производњу камене вуне је 41.500 тона годишње.

Производна хала има 2.400 м2 и у њој ће се налазити комора за таложење, сушиона комора, пиле за разрез и постројења за паковање. Складиште готових производа је површине око 3.600 м2 и висине 6 м, док складиште сировина има 2.000 м2.

Инвеститор је при избору локације водио рачуна о максималном искориштењу капацитета с обзиром на атрактивност подручја, близину саобраћајнице и постојање инфраструктуре.

– Локација се налази у индустријској зони-источно, на излазу према Брчком, на магистралном путу Бањалука-Бијељина. Близина магистралног пута М-17 је 400 м. Удаљеност жељезничке пруге Шамац-Сарајево је 50 м. Локација има и свој индустријски колосјек. Удаљеност од граничног прелаза са Хрватском/ЕУ и Луке Шамац је 2,2 км, а од будућег Коридора 5Ц 21 км. Властити индустријски колосјек повезан је са пругом Шамац-Сарајево – наводи се.

Компанија TMD-AGS поднИјела је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за овај погон. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења.

Носилац израде Претходне процјене утицаја на животну средину је Институт за заштиту и екологију РС.

С.Ш.

Извор: ba.ekapija.com