Šamac: U planu gradnja dvije farme za tov brojlera

Ministarstvu prostornog uređenja RS stigao je zathjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat gradnje dvije farme za tov brojlera kod Šamca.

Riječ je o firmi Mark Farma koja planira izgradnju farmi za intenzivan tov brojlera, čime će se formirati kompleks farmi za intenzivan uzgoj brojlera ukupnog kapaciteta 70.000 komada u jednom turnusu u naselju Obudovac na području opštine Šamac.

Godišnja proizvodnja pilića iznosiće oko 350.000 komada.

Izvor: ba.ekapija.com