Šamac: Više podsticaja privrednicima

Prema novom Pravilniku o podsticaju u privredi u okviru usvojenog Budžeta za 2019. godinu predviđena su sredstva u visini od 70.000 KM što je više u odnosu na prethodnu godinu kada su ona iznosila 60.000 KM, a ima i određenih izmjena za privrednike.
Načelnik Odjeljenja za privredu i inspekcijske poslove opštine Šamac Predrag Nedić kaže da je Pravilnik o ostvarivanju prava i korištenja podsticajnih sredstava donio načelnik opštine.
„Pravilnik za ostvarivanje prava po osnovu zapošljavanja novih radnika i po osnovu nabavke mašina i opreme predviđa više vrsta podsticaja, prvenstveno podsticaj do 1.500 KM može se ostvariti zapošljavanje u proizvodnim djelatnostima do 1.000 KM u uslužnim i zanatskim djelatnostima zavisno od školske spreme“ – kaže Nedić.
On dodaje da pored tih podsticaja postoji obaveza poslodavca da novo zapošljavanje vrši prvenstveno preko evidencije Biroa za zapošljavanje i da prijavljene radnike drži minimalno 18 mjeseci u radnom odnosu.
„Podsticaj za nabavku mašina i opreme iznosi od 5.000 KM u zavisnosti od vrijednosti navbavljene mašine. U sklopu ovog Pravilnika za novo zapošljavanje i nabavku opreme   uvedena je i jedna novina, a to je da svaki poslodavac koji zaposli invalidno lice od prve do četvrte kategorije može ostvariti podsticaj u visini do 1.000 KM“ – kaže Nedić.
Nedić podsjeća da je Pravilnik objavljen u Službenom glasniku opštine Šamac, a javni poziv po kome se privrednici mogu javiti za podsticajna sredstva ostaje otvoren do 31. 10. ove godine kako bi se blagovremeno ti pristigli zatjevi mogli obraditi i donijeti rješenja i isplatiti podsticajnih sredstava.
On kaže da je u prošloj godini bilo podnešeno 19 zahtjeva za podsticaj, od čega pet po osnovu zapošljavanja novih radnika, te da je u podijeljeno oko 25.000 KM i zaposleno 25 novih radnika, a po osnovu nabavke mašina i opreme podijeljeno je oko 30.000 KM.

Izvor: Opština Šamac