Šamac: Za podsticaj privrednicima 70.000 KM

Načelnik Odjeljenja za privredu i inspekcijske poslove Opštine Šamac, Predrag Nedić izjavio je da je u budžetu za 2023. godinu planirano 70.000,00 KM za podsticaje u privredi, a ako se ukaže potreba, realokacijom sredstava i rebalansom budžeta će se obezbijediti i više sredstava. Podsticaji se isplaćuju za registrovana pravna lica i preduzetnike po osnovu Pravinika koji se donosi svake godine za tekuću godinu.

On dodaje da će nakon objave pravilnika u Službenom glasniku i internet stranici opštine Šamac biti objavljen Javni poziv koji će biti otvoren do 31.10.2023. godine, a prijave koje budu podnesene posle 31.10.2023. neće biti odbijene nego će se razmatrati u narednom periodu.
On je podsjetio da su podsticaji za privredu za prošlu godinu isplaćeni u cjelosti, a u Pravilniku za 2023. godinu, pored redovnih podsticaja za zapošljavanje novih radnika, nabavke mašina ili opreme i standardizacije kvaliteta poslovanja uvedeni su novi podsticaji.
„Novi podsticaji za ovu godinu su za izgradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda, objekata za uzgoj i tov ovaca i koza i objekata za uzgoj i tov ribe, djelatnosti slatkovodne akvakulture i – START-paketi, za početak obavljanja proizvodnih, uslužnih i zanatskih djelatnosti“, kaže Nedić.
On dodaje da je za START pakete predviđen podsticaj u maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM, u zavisnosti od predočenog poslovnog plana u kome je navedena ideja o budućoj djelatnost, a lice kome je odobren startni paket u obavezi je da registruje svoju djelatnost u roku od 3 mjeseca od dana odobravanja sredstava i da je aktivan narednih godinu dana.
Nedić napominje da je izgradnja ili rekonstrukcija objekata predviđena za one djelatnosti koje nisu u dovoljnoj mjeri zastupljene na području opštine Šamac. Iznos po ovom osnovu se može ostvariti do 30% predračunske vrijednosti za ove namjene, a maksimalno do 10.000,00 KM.
„Podsticaji koji su bili ranije definisani su pretrpili značajne izmjene u visini odobrenih sredstava, tako da podsticaj za nabavku mašina ili opreme, u zavisnosti od uloženih sredstava, može se ostvariti i do 15.000,00 KM po korisniku. Investitori koji planiraju pokretanje proizvodnje i zapošljavanje većeg broja radnika, nemaju ograničenja broja zaposlenih radnika, po svakom radniku mogu ostvariti 1.500,00 KM do 2.000,00 KM u zavisnosti od školske spreme, tako da mogu ostvariti podsticaj od 100.000,00 KM ako zaposle 40-50 radnika i nabave opremu za obavljanje svoje djelatnosti“, kaže Nedić.

Izvor: Opština Šamac