Sarajevo: Javni poziv za prijavu projekata u oblasti turističkog sektora