Сервисни центри и пут трансформације за већи удио коришћења обновљиве енергије у малим и средњим предузећима – SMEnergy

Назив пројекта: Сервисни центри и пут трансформације за већи удио коришћења обновљиве енергије у малим и средњим предузећима – SMEnergy

 

Трајање: 30 мјесеци

 

Буџет: 2.065.115,14 евра

SMEnergy пројекат суфинансира Европска унија у оквиру Interreg Дунавског регионалног програма.

 

Партнери:

Локална енергетска агенција Сподње Подравје – LEASP из Словеније

Мађарска агенција за енергетску ефикасност – MEHI

Пословна агенција Бургенланд за истраживање и иновације д.о.о. – FIB из Аустрије

PC-Тrend д.о.о. из Мађарске

ДЕX иновациони центар – DEX IC из Чешке

Словачка пословна агенција – SBA

Развојна агенција Републике Српске-РАРС

Центар за подршку малим и средњим предузећима – Русе – BSC SME Русе из Бугарске

Европски институт за иновације и технологију из Њемачке

Универзитет примјењених наука Ландсхут – TZE, такође из Њемачке

 

Циљ:

Стварање пилот мреже сервисних центара у земљама учесницама у пројекту како би се ојачала подршка енергетски интензивним МСП у убрзавању транзиције ка усвајању обновљивих извора енергије.

 

О пројекту:

С обзиром на текућу енергетску транзицију и амбициозни циљ ЕУ да до 2050. године достигне нето-нулту емисију угљеника, већина енергетски интензивних МСП у Дунавској регији суочава се са истим изазовима да се прилагоди зеленој економији и повећаном коришћењу и ефикасности одрживе енергије. Прије свега, индустријска МСП су међу највећим потрошачима енергије, што често представља велике трошкове и ствара проблеме у свијетлу енергетске безбједности и зависности од фосилних горива, посебно због актуелних геополитичких дешавања. Повећање удјела обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности су стога централна питања која се тичу индустрије и МСП у Дунавској регији.

Кроз пренос знања и развој алата за планирање, SMEnergy  пројекат ће пружити свеобухватну подршку локалним/регионалним МСП да усвоје обновљиве изворе енергије. У исто вријеме, интегрисани, транснационални приступ ће искористити постојеће мреже МСП да би се повећала видљивост примјера најбоље праксе и унаприједиле стратегије, напори и усвајање обновљивих извора енергије у оквиру Дунавског програма и шире.

 

Циљне групе:

Мала и средња предузећа

Добављачи енергије

Организације за пословну подршку

Секторска подршка

Различити нивои власти

Центри и школе за едукације и тренинге

 

Више информација о пројекту, може се пронаћи на званичној интерент страници пројекта: https://interreg-danube.eu/projects/danube4seecosystem