Запошљавање младих је кључно стратешко питање сваког савременог друштва. Млади представљају највиталнији дио сваке популације, покретачи су привредног и друштвеног развоја и највриједнији су ресурс сваког друштва, због чега им се треба посветити посебна пажња.

Проблем незапослености младих у Републици Српској препознат је у већем броју стратешких докумената прије свега у Омладинској политици Републике Српске од 2016. до 2020. године, Стратегији развоја малих и средњих предузећа Републике Српске и Стратегији запошљавања Републике Српске. У претходном периоду Влада Републике Српске предузела је одређене мјере у циљу повећања запошљавања младих и смањења стопе њихове незапослености.

Најзначајније мјере усмјерене на повећање запошљавања су у оквирима надлежности Министарства рада и борачке-инвалидске заштите Републике Српске и Завода за запошљавање Републике Српске, али и друге институције у Републици Српској реализују различите пројекте подршке намијењене овој популацији.

 

 

Министарство породице, омладине и спорта у оквиру својих надлежности ствара претпоставке за рјешавање омладинске проблематике, нарочито запошљавања младих, побољшање њиховог социјалног статуса, реализацију омладинских пројеката, оснивања центара за младе исл.

Завод за запошљавање РС има најзначајнију улогу у запошљавању младих у Републици Српској. Провођењем међународних пројеката, у оквиру Завода су основани, опремљени и започели са радом посебни центри за информисање, савјетовање и обуке – ЦИСО и клубови за тражење посла –Job клубови чији је циљ рад са незапосленим младим људима. Такође, од априла 2015. године примјењује се и индивидуално савјетовање тражилаца посла уз кориштење инструмента „Пасош компетенција“.

Развојна агенција Републике Српске усмјерена је између осталих активности и на активно рјешавање проблема запошљавања младих у Републици Српској провођењем различитих програма и пројеката. Један од важнијих пројеката које проводи РАРС је Акцелератор програм,  као и Обуке за израду пословног плана.

Иновациони центар Бања Лука је модерно опремљени комбиновани центар за подршку и развој предузетништва у Републици Српској. Подржава развој компанија које су способне да широком тржишту понуде напредна комерцијална рјешења у виду производа, услуга, запошљавања и унапређења пословних процеса заснованих на знању и примјени иновативних и напредних технологија.

ИЦБЛ својим корисницима, који су у зачетку своје идеје или желе да развију пословну причу, кроз инкубацију нуди све неопходне елементе за успјешан професионални развој кроз широки спектар услуга професионалног савјетовања.

ИЦБЛ, такође, у сарадњи са акредитованим компанијама, образовним институцијама и стручњацима са дугогодишњим искуством у привреди и академској заједници, пружа услуге стручног усавршавања кроз испоруку комерцијалних, међународно сертификованих и национално признатих курсева за обуку, те неформалних курсева, семинара и радионица из области пословања, информационих технологија, пројектног менаџмента у форми традиционалног и електронског образовања.

Универзитетски предузетнички центар Бања Лука успостављен је у новембру 2009. године у оквиру Универзитета у Бањој Луци. Посвећен је промовисању иновативног размишљања и развоју предузетничког духа међу студентима. Циљ Центра је да побољша капацитете Универзитета који ће да допринесу економском и социјалном развоју заједнице у којој послује, кроз стимулацију предузетништва, иновација и развоја предузећа.

Подршку младима пружају и локалне развојне агенције у Републици Српској кроз различите континуиране или повремене активности.

Савез иноватора РС традиционално организује изложбу идеја, иновација и стваралаштва „ИНОСТ МЛАДИХ“ чији је циљ да омогући младим иноваторима да широј публици представе своје иновативне идеје и иновације.