Соколац: Интензивиране активности на успостављању слободне зоне

Општинска управа на челу са начелником општине Соколац Милованом Бјелицон интензивирала је активности на формирању Слободне пословне зоне Соколац.

Елаборат о оправданости оснивања слободне зоне је завршен и предат надлежним институцијама Републике Српске, укључујући и предсједника Републике. Јасно је назначено да постоји велико интересовање код домаћих aли и међународних компанија да се укључе у рад и власништво будуће Слободне зоне Соколац.

„Подршка од Привредног друштва за управљање слободном зоном Суботица је изузетно драгоцјена и представља потврду исправности наших напора да успоставимо Слободну зону Соколац и да је повежемо на партнерским основама са Суботицом и другим заинтересованим зонама. Уједно ово је и најбољи позив привредницима Суботице и Србије да искажу намјере да буду дио будуће Слободне пословне зоне Соколац“– истакао је Бјелица.

Планирано је да Слободну зону Соколац оснују Општина Соколац и Влада Републике Српске са већинским пакетом акција, а на основу јавно приватног партнерства у власничке структуре би могле да се укључе и све заинтересоване компаније које буду пословале унутар зоне.

Извор: Општина Соколац