Sokolac: Javni oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine

Odjeljenje za privredu finansije Opštine Sokolac, objavljuje Javni oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Opštine Sokolac, putem javnog nadmetanja.
Predmet Javnog oglasa je zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Opštine Sokolac u katastarskim opštinama: Vidrići, Baltići i Podromanija u ukupnoj površini od 400 115 m2.
Rok za podnošenje prijava je petnest dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.
Otvaranje prijava izvršiće Komisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Opštine Sokolac dana 06. 08.2020. godine u 11 sati u sali Opštine Sokolac.
Sve informacije i uvid u dokumentaciju, grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama, spisak katastarskh parcela koje su predmet oglasa, može se dobiti u zgradi Opštine Sokolac, u kancelariji za poljoprivredu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Telefon za informacije 057/448-712.

Kompletan javni oglas možete preuzeti OVDJE.