Srbac: Javni poziv za novčane podsticaje za zapošljavanje

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević raspisao je juče Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za zapošljavanje na području opštine Srbac za 2021. godinu.

Za finansiranje mjera podsticaja zapošljavanja predviđen je iznos od 30.000 KM iz budžeta Opštine Srbac za 2021. godinu.

Sredstva će biti raspoređena poslovnim subjektima kao podrška zapošljavanju u privredi putem sufinansiranja uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika u periodu od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godini, a koji su zadržali minimalno isti broj radnika i u 2021. godini.

Visina novčanih sredstava koja će se dodjeljivati po novozaposlenom licu će biti u maksimalnom iznosu od 2.000 KM, a maksimalan iznos novčanih sredstava po poslovnom subjektu je 5.000 KM.

U zavisnosti od broja odobrenih zahtjeva, zavisiće i visina iznosa novčanih sredstava koji će se dodjeljivati po novozaposlenom licu.

Na javni poziv se mogu prijaviti poslovni subjekti koji moraju ispunjavati sledeće uslove:
• da imaju sjedište na području opštine Srbac,
• da nemaju dospjelih neizmirenih poreskih obaveza i obaveza po osnovu doprinosa i neisplaćenih neto plata i drugih primanja,
• poslodavci koji podnose zahtjev za dodjeljivanje sredstava moraju imati zaključen ugovor o radnom odnosu sa radnikom (radnicima) koji su zaposleni u periodu od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, bez obzira na to da li su novozaposlena lica bila prijavljena na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ili ne,
• da je kod poslodavca došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u periodu 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine u odnosu na 31.12.2019. godine,
• da je poslodavac u 2021. godini zadržao minimalno isti broj radnika koji je imao sa 31.12.2020. godine,
• da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak i
• da poštuje propise iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i zaštite na radu.

Analizu i ocjenu zahtjeva dostavljenih po javnom pozivu izvršiće posebna Komisija koju imenuje načelnik opštine. Komisija će najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka roka javnog poziva utvrditi prijedlog liste o raspodjeli sredstava i dostaviti načelniku opštine Izvještaj o radu Komisije i prijedlog liste o raspodjeli sredstava.

Svi podnosioci zahtjeva će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima javnog poziva. Konačnu listu o raspodjeli sredstava, na prijedlog Komisije, donosi načelnik opštine i objaviće se u Službenom glasniku opštine Srbac, na oglasnoj tabli Opštinske uprave Srbac i na zvaničnoj opštinskoj internet stranici.

Nakon donošenja konačne liste o raspodjeli sredstava, načelnik opštine će sa svakim korisnikom sredstava za podsticaje za zapošljavanje zaključiti ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

Obrazac za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za zapošljavanje na području opštine Srbac za 2021. godinu može se dobiti u Centru za pružanje usluga građanima u zgradi Opštinske uprave (šalter 1), te na zvaničnoj internet stranici Opštine Srbac OVDJE.

Obrasce zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za zapošljavanje na području opštine Srbac za 2021. godinu treba popuniti i uz ostalu potrebnu dokumentaciju u zapečaćenoj koverti dostaviti najkasnije do 22.11.2021. godine u Centar za pružanje usluga građanima u zgradu Opštinske uprave Srbac.

Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni izvan utvrđene forme i roka, neće se razmatrati.

Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 051/740-001 (lokal 217) ili lično u zgradi Opštinske uprave Srbac u kancelariji broj 10, najkasnije do 19.11.2021. godine.