Србац: Јавни позив за подстицаје за запошљавање

Начелник општине Млађан Драгосављевић објавио је јавни позив за достављање захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2023. годину

За финансирање мјера подстицаја запошљавања предвиђен je износ од 30.000 KM из буџета општине Србац за 2023. годину као подршка запошљавању и самозапошљавању у привреди.

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин:

 1. Подршка у самозапошљавању:
  а) жена старости до 30 година за покретање предузетничке дјелатности,
  б) лица старости до 40 година за прво покретање предузетничке дјелатности.
 2. Подршка у запошљавању лица без радног искуства:
  а) финансирање запошљавања код послодаваца лица са високом стручном спремом,
  б) финансирање запошљавања код послодаваца лица са средњом стручном спремом.

Приоритет под редним бројем 1. ће се финансирати у укупном износу до 20.000 КМ, док ће се приоритет под редним бројем 2. финансирати у укупном износу до 10.000 КМ.

Средства која не буду утрошена за једну од наведених намјена могу се прерасподјелити за другу, о чему одлуку доноси начелник општине.

Максималан износ новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу ће бити:

 • за приоритет под редним бројем 1. мјера а) 2.000 КМ,
 • за приоритет под редним бројем 1. мјера б) 1.500 КМ,
 • за приоритет под редним бројем 2. мјера а) 1.500 КМ,
 • за приоритет под редним бројем 2. мјера б) 1.000 КМ.

Максималан износ новчаних средстава по привредном субјекту је 3.000,00 КМ.

У зависности од броја одобрених захтјева, зависиће и висина износа новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу.

Средства за финансирање мјера подстицаја запошљавања ће се додјељивати физичким лицима и привредним субјектима (правна лица и предузетници). Средства се додјељују за самозапослена и запослена лица без обзира да ли су била пријављена на евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске.

Физичким лицима ће се средства додјељивати за приоритет под редним бројем 1. из члана 4. Правилника о критеријима, поступку и начину остваривања новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2023. годину

Средства ће се додјељивати физичким лицима која су своју дјелатност регистровала у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године. Физичка лица која подносе захтјев за додјељивање средстава морају први пут покретати предузетничку дјелатност.

Послодавцима ће се средства додјељивати за приоритет под редним бројем 2. из члана 4. Правилника. Послодавци морају испуњавати сљедеће услове:

 • да имају сједиште на подручју општине Србац,
 • да немају доспјелих неизмирених пореских обавеза и обавеза пo основу доприноса и неисплаћених нето плата и других примања,
 • послодавци који подносе захтјев за додјељивање средстава морају имати закључен уговор о радном односу са радником (радницима) који су запослени у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године,
 • да је код послодавца дошло до повећања укупног броја запослених у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године у односу на 31.12.2022. године,
 • да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак и
 • да поштује прописе из области радних односа, запошљавања и заштите на раду.

Јавни позив је отворен до 16.02.2024. године а више информација о потребној документацији за пријаву, начинима и року за подношење пријаве можете пронаћи у тексту јавног позива ОВДЈЕ, гдје можете преузети и захтјев за одобравање новчаних подстицаја у електронској форми.

Образац за подношење захтјева може се добити и у Центру за пружање услуга грађанима у згради Општинске управе (шалтер 1) и на интернет страници за привреду и инвестиције (www.invest.srbac-rs.com).

За све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 217) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 10, најкасније до 14.02.2024. године.