Srbac: Rekordan godišnji iznos podsticaja za poljoprivrednike

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević i njegovi saradnici održali su sastanak u zgradi Opštinske uprave sa predstavnicima Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi – Područna jedinica Gradiška, na čelu sa direktorom Dragoljubom Malinovićem.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim podsticajima koji su ostvareni preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i saradnji u budućem periodu.

Konstatovano je da je na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2020. godini ostvaren rekordan godišnji iznos podsticaja za srbačke poljoprivrednike u iznosu od 1.826.618 KM.

Najveći iznos je isplaćen za premije za utovljene brojlere 365 hiljada KM, zatim za regresirani dizel 275 hiljada, nabavku opreme i izgradnju objekata u stočarskoj proizvodnji 160 hiljada, nabavku poljoprivredne mehanizacije 135 hiljada, regres po hektaru sjetvene površine za soju, suncokret i uljanu repicu 120 hiljada a za pšenicu 115 hiljada, premija za mlijeko 110 hiljada a za proizvedeno i prodano povrće 80 hiljada, zatim za utovljene svinje i utovljenu junad po 30 hiljada KM.

Podsticaje je koristilo preko 500 aktivnih nekomercijalnih i komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava sa područja srbačke opštine.

Do kraja godine, putem republičkog Pravilnika, mogu se ostvariti podsticaji za predanu soju i proizvedeno i prodano voće i povrće, a pomoć u konkurisanju može se dobiti putem nadležnih službenika u Odjeljenju za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Opštine Srbac.

Od februara iduće godine na snazi će biti novi Pravilnik na osnovu koga će se moći ostvariti podsticaji za iduću godinu.

Opštinska uprava Srbac takođe je u ovoj godini obezbijedila podsticaje za razvoj poljoprivrede u iznosu od 60 hiljada KM. Sredstva su, između ostalog, usmjerena za sufinansiranje nabavke novih poljoprivrednih pogonskih mašina, odnosno traktora i poljoprivrednih priključaka a rok za podnošenje zahtjeva je istekao 30. septembra.

Do 30. oktobra poljoprivrednici će se moći prijaviti i za podsticaje za proizvedeno i prodano povrće u plastenicima i subvencije vlasnicima zasada maline, a omogućene su i subvencije vlasnicima pčelinjaka za proširenje pčelinjih društava.

Takođe, preko IFAD projekta biće sufinansirana nabavka novih zasada borovnice za sedam korisnika sa područja opštine Srbac.

Na području opštine Srbac trenutno ima 913 nekomercijalnih i 78 komercijalnih gazdinstava od čega je oko 550 aktivnih koji se tokom godine prijavljuju za republičke i opštinske podsticaje.

U organizaciji Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u planu je da se organizuje i obuka za skladištenje i odlaganje otpada od herbicida iz poljoprivrednih apoteka i drugih subjekata koji prodaju zaštitna sredstva, a za te svrhe biće nabavljen kontejner gdje će se ovaj otpad deponovati a zatim dalje transportovati u skladu sa propisima.

U obuci će učestvovati opštinska odjeljenja iz Gradiške, Laktaša, Srpca i Kozarske Dubice.

Jedan od projekata iz oblasti poljoprivrede koji bi takođe trebao biti realizovan je i petogodišnji projekat navodnjavanja, koji će biti finansiran preko Svjetske banke. U planu su direktne investicije u instaliranje sistema za navodnjavanje na poljoprivrednim gazdinstvima, što će biti sufinansirano jednim dijelom preko Opštine Srbac i poljoprivrednika a preostali iznos kroz projekat.

Realizacija je planirana za iduću godinu a nosilac će biti Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata koja djeluje pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Izvor: Opština Srbac