Srbac: U toku proces verifikacije za dobijanje BFC sertifikata

Opština Srbac je u proteklom periodu ušla u postupak ispunjavanja uslova za uključivanje u jedinstveni Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi koji se provodi u Republici Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

U skladu sa postupkom sprovođenja procesa sertifikacije prema BFC SEE standardu, u toku je proces ocjenjivanja naše opštine, to jeste provjera ispunjenosti 10 kriterijuma i više od 60 podkriterijuma koje mora zadovoljiti kako bi unaprijedila kvalitet usluga i informacija koje se pružaju privrednicima i stranim investitorima.

Tim povodom,  u zgradi Opštinske uprave održan je sastanak kojem su prisustvovali članovi verifikacione komisije BFC programa, na čelu sa predsjedavajućim komisije Bojanom Vojvodićem, načelnik opštine Mlađan Dragosavljević, predsjednik Skupštine opštine Miloš Budić, zamjenik načelnika Vladimir Gužvić, načelnici opštinskih odjeljenja i drugi saradnici na ovom projektu, a cilj sastanka je bio završno ocjenjivanje ispunjenosti uslova.

Olivera Radić, rukovodilac Centra za upravljanje projektima analize i koordinator BFC programa u Republici Srpskoj, kaže da je današnji sastanak održan u cilju provjere stepena ispunjenosti uslova za sertifikaciju opštine Srbac prema BFC standardu, to jeste standarda za povoljno poslovno okruženje.

„Ono što možemo sa sigurnošću reći jeste to da je Opština Srbac intenzivno u proteklom periodu radila na implementaciji zahtjeva standarda u cilju stvaranja odgovarajućih uslova poslovanja na lokalnom nivou, zatim na uspostavljanju i definisanju svojih strateških dokumenata kada je u pitanju lokalni ekonomski razvoj i uspostavljanju i funkcionisanju Privrednog savjeta koji predstavlja određeno savjetodavno tijelo rukovodstvu opštine kada je u pitanju privredni ili ekonomski razvoj. To znači da je radila intenzivno na definisanju procedura kada je u pitanju izdavanje građevinskh dozvola, na izradi odgovarajućih promotivnih materijala i na jasnom definisanju troškova poslovanja na lokalnom nivou kada su u pitanju takse i naknade, a imala je i veoma aktivnu politiku obrazovanja i zapošljavanja, gdje su zajedno sa školama i privredom definisane potrebe obrazovnih profila“, kaže Radićeva i dodaje da je, takođe, rađeno i na implementaciji plana kapitalnih investicija, a sve su to segmenti koji se odnose na zahtjeve standarda.

Radićeva ističe da je danas izvršena završna provjera ispunjenosti uslova i da će verifikaciona komisija nakon današnjeg sastanka imati priliku da ocijeni da li Srbac zaslužuje BFC sertifikat.

Prije sastanka sa opštinskim timom, obavljeni su razgovori sa privrednicima kako bi se ocijenilo mišljenje privrede kada je u pitanju napredak lokalne zajednice.

“Suština ovog standarda je upravo uključivanje privrednika u lokalni ekonomski razvoj, to jeste zajedničko djelovanje i inicijative za unapređenje grada i unapređenje usluga opštine kada su u pitanju usluge ka privredi“, pojašnjava Radićeva.

Načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Marko Miholjčić, koji obavlja funkciju koordinatora BFC programa za opštinu Srbac, upoznao je prisutne sa članovima tima za BFC sertifikaciju, te istakao da se Opština Srbac 2020. godine obratila Privrednoj komori Republike Srpske da uđe u sam proces BFC-a, ali da je nakon toga uslijedila pandemija virusa korona koja je omela planove.

“Zbog toga smo bili spriječeni da 2020. krenemo kako smo planirali, ali smo to uspjeli 2021. godine kada smo potpisali ugovor sa Privrednom komorom i ušli u proces sertifikacije. Nakon više od godinu dana intenzivnog rada, došli smo do završnog čina, to jeste posjete verifikacione komisije Opštini Srbac“, rekao je Miholjčić.

Prisutnima se obratio načelnik opštine Mlađan Dragosavljević koji je istakao da su od početka razgovora sa Privrednom komorom oko ulaska u program BFC-a, prepoznali prednosti i mogućnost da se kroz standardizaciju normativima koje predviđa sertifikat unaprijedi poslovanje i da su konkretni efekti već vidljivi.

“Zaista smo predano radili kako bi se uslovi ispunili i izražavam zadovoljstvo što smo stigli do završne faze. Ne sumnjam da ćemo svi zajedno imati razlog da podijelimo to zadovoljstvo i kad ostvarimo ovaj sertifikat. Primjetno je da su mnoge stvari unaprijeđene, posebno bliža komunikacija sa privrednicima, što daje mogućnost rješavanja mnogih aktuelnih pitanja koja su u našoj nadležnosti“, rekao je načelnik Dragosavljević i kao primjer naveo projekat AgroLIFE, koji daje mnoge mogućnosti poljoprivrednim proizvođačima, ali i potencijalnim investitorima.

Izvor: Opština Srbac