Србац: Ускоро пријаве за подстицаје у пољопривреди

Одјељење за пољопривреду општине Србац обавјештава све регистроване пољопривредне произвођаче, који су засијали пшеницу у јесењој сјетви 2016. године, да ће пријаву за остваривање подстицаја моћи поднијети по објављивању Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2017. годину гдје ће бити прописани потребни услови.
Новим системом регистрације пољопривредних газдинстава је уведено обавезно редовно годишње ажурирање података о врсти и бројном стању стоке као и о начину кориштења земљишног посједа (врстама усјева/засада на земљишним парцелама у текућој години). Ажурирање података је обавезно за сва регистрована газдинства и то сваке године у периоду од 1. јануара до 15. маја. Обрасце за ажурирање података пољопривредни произвођачи дужни су предати сваке године, чак и уколико немају никаквих промјена у односу на претходну годину.
Моле се сви пољопривредни произвођачи да изврше своју обавезу на вријеме, како би имали могућност да остваре право на подстицајна средства. За све додатне информације пољопривредни произвођачи се могу обратити лично у Одјељењу за пољопривреду општине Србац или путем телефона број 740-001, локал 306.

Извор: Општина Србац