Srebrenica: Opština će sufinansirati sjetvu

Obavještavaju se individualni poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Srebrenica da će Opštinska uprava Srebrenica u skladu sa preporukama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zbog novonastale situacije povodom izbijanja pandemije virusa COVID-19 u skladu sa raspoloživim sredstvima iz opštinskog budžeta namjenjenim za poljoprivrednu proizvodnju, a u cilju omasovljenja proljetne sjetve učestvovati u sufinansiranju proljetne sjetve u 2020. godini.

Podsticaj će biti odobren kroz sufinansiranje troškova nabavke sjemenskog materijala i vještačkog đubriva u vrijednosti 50% iznosa po dostavljenom fiskalnom računu, a najviše do 500,00 KM po korisniku, svim poljoprivrednim proizvođačima koji zasiju najmanje:

  • 0,2 ha kukuruza
  • 0,2 ha povrtlarskih kultura

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači kako bi ostvarili novčani podsticaj neophodno je da podnesu zahtjev sa sledećom dokumentacijom:

  1. Originalni fiskalni račun iz 2020. godine za kupljeni sjemenski materijal i vještačko đubrivo(fiskalni račun mora biti izdat od prodavca u Republici Srpskoj-Bosni i Hercegovini)
  2. Fotokopiju tekućeg računa
  3. Fotokopiju lične karte

Zahtjevi se mogu podnijeti u periodu od 20.04.2020. do 29.05.2020. godine i to putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za sufinansiranje proljetne sjetve u 2020. godini” na adresu Opštinska uprava Opštine Srebrenica, Srebreničkog odreda b.b. 75430 Srebrenica ili lično predati u Šalter sali opštine Srebrenica, odnosno u Mjesnoj kancelariji Skelani.

Podnosiocima zahtjeva koji su dobili podsticaj za proljetnu sjetvu 2020. godine od drugih organizacija, neće biti odobrena podsticajna sredstva koje daje Opštinska uprava Srebrenica.

Komisija koju bude imenovao Načelnik opštine će izvršiti monitoring zasijanih površina, odnosno poljoprivrednih proizvođača kojima je odobren podsticaj.

Prijavni obrazac, odnosno zahtjev za sufinansiranje proljetne sjetve u 2020. godini možete preuzeti na linku: PROLjETNA SJETVA 2020 – PRIJAVNI OBRAZAC.