Stanari: Prodaja nepokretnosti u poslovnoj zoni „Termoelektrana“

Pravo učestvovanja u postupku licitacije imaju domaći i strani privredni subjekti (po principu reciprociteta) koji mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini – koji obavljaju proizvodnu djelatnost.
Licitacija će biti održana dana 10.10.2023. godine u 9:00 časova u sali Skupštine opštine Stanari.
Svakim radnim danom od 8 do 14 časova zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciji o nepokretnostima u kancelariji br. 28. Opštinske uprave Stanari i razgledati predmetne nepokretnosti. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 053/201-810 – Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.
Ponuđači su dužni uz prijavu za licitaciju dostaviti:
– aktuelni izvod iz sudskog registra, orginal ili ovjerena kopija,
– kopiju lične karte zakonskog zastupnika,
– punomoć ukoliko pravno lice zastupa punomoćnik i kopiju lične karte punomoćnika,
– dokaz o uplati kaucije.
Prijave se mogu podnositi do 8 časova 10.10.2023. godine.
Izvor: Opština Stanari