Теслић: Бесплатно земљиште инвеститорима

Општина Теслић потенцијалним инвеститорима, поред осталих погодности, нуди и бесплатно земљиште – ово је након јучерашњег засједања локалне скупштине изјавио начелник ове општине Милан Миличевић. Правилник који регулише услове уласка инвеститора у индустријске зоне у Теслићу усвојен је у Нацрту.
Теслић је једна од првих општина у Републици Српској која је кренула у усвајање овог документа.
Неколико година трајала је иницијатива за измјену Закона о стварним правима који је био изразито дестимулативан у привлачењу инвеститора у Републици Српској јер није дозвољавао општинама да понуде земљиште у пословним зонама испод тржишне цијене, а што је био случај у земљама у окружењу.
Општина Теслић је у овим активностима преко Савеза општина и градова РС имала значајну улогу.
Доношењем овог документа омогућено је инвеститорима да под тачно одређеним условима остваре право на добијање земљишта бесплатно или испод тржишне цијене.
Циљ који се жели на овај начин постићи је отварање нових радних мјеста у општини Теслић.

Извор: Општина Теслић