Teslić: Dani otvorenih vrata za preduzetnike

Preduzetništvo kao privredna grana na području opštine Teslić ima dugu tradiciju i zapošljava značajan broj radnika.

Prema evidenciji Opštinske uprave Teslić, koja je ujedno nadležna za izdavanje rješenja o registraciji samostalnih preduzetnika, na području opštine krajem 2020. godine bilo je registrovano 640 samostalnih preduzetnika.

Imajući u vidu da je globalna pandemija proizvela veliki broj negativnih efekata na cjelokupnu ekonomiju, te da su preduzetnici istom teško pogođeni potrebno je da se u direktnom kontaktu sa preduzetnicima razgovara o njihovim problemima, potrebama kao i načinu prevazilaženja istih.

Vanja Pajkanović, šef Odsjeka za odnose s javnošću i građanska pitanja istakla je da je u cilju ostvarivanja kvalitetnije komunikacije sa preduzetnicima, načelnik opštine Milan Miličević pokrenuo aktivnost uvođenja “Dani otvorenih vrata” za sve preduzetnike.

“Dani otvorenih vrata održavaće se svakog drugog i posljednjeg petka u mjesecu počevši od 12. februara u prostorijama Opštinske uprave u maloj sali sa početkom u 13 časova. U ove dane svi zainteresovani preduzetnici, vlasnici malih preduzeća, sva lica koja su zaintersovana za pokretanje vlastitog posla, svi oni koji imaju određena pitanja, preporuke, pritužbe, ideje mogu da razgovaraju i dobiju odgovore od načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, šefova pomenutog Odsjeka, kao i načelnika opštine.” – rekla je Pajkanovićeva.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u „Danima otvorenih vrata“, a Opštinska uprava u skladu sa mogućnostima i nadležnostima pomoći će u rješavanju problema preduzetnika.

Izvor: Opština Teslić