Trebinje: Aktivni turizam je razvojna šansa

Razvojna agencija Grada Trebinja “TREDEA” organizovala je u sklopu projekta “PRONACUL” dva treninga na temu “Razvojne prilike Trebinja i saradnja u oblasti turizma sa akterima u široj (Dunavskoj i Jadransko-Jonskoj) regiji”.

Tokom prvog treninga učesnicima je dat presjek stanja u sektoru aktivnog turizma na području Grada Trebinja te analizirane prednosti i nedostaci svakog od aktera ove turističke niše koja zauzima važno mjesto u turističkoj ponudi regiona.

Tom prilikom se moglo čuti da postoje određeni pozitivni pomaci kada je u pitanju profesionalizam aktera aktivnog turizma na području ovog hercegovačkog grada, ali da se još uvijek mora raditi na podizanju pojedinačnih kapaciteta kako bi se, pogotovu u oblasti digitalnog marketinga i kvaliteta usluga, stvari počele odvijati u skladu sa standardima današnjih turista koji se, u potpunosti, oslanjaju na informacije sa interneta.

Razmijenjena su i mišljenja o održivom turizmu, odnosno aspektu aktivnog turizma oslonjenom na očuvanoj prirodi i brizi za životnu sredinu, te o izazovima koje sa sobom neminovno donose klimatske promjene i uticaju ovih vanjskih faktora na razvoj turističkog proizvoda oslonjenog na prirodne resurse i kapacitete lokalnih zajednica.

Slikovitim prikazom trendova u oblasti aktivnog turizma u Hercegovini te komparacijom sa stanjem u neposrednom okruženju i u zemljama Evropske unije data je i dobra osnova za daljnje razmišljanje o kvalitativnim i kvantitativnim promjenama kada je u pitanju aktivni turizam u Trebinju.

Drugi trening bio je  usmjeren ka razvojnim prilikama i mogućnostima  finansiranja kroz  različite programe sa posebnim akcentom na fondove Evropske unije, ali i drugih donatora u Bosni i Hercegovini poput GiZ-a, USAID-a, SIDA-e te UNDP-a i međunarodnih organizacija koje imaju svoje projektne operacije na Balkanu.

Pored predstavnika TREDEA-e, učesnici ove radionice bili su i predstavnici Gradske uprave Trebinja, Turističke organizacije Grada Trebinja,  Javnog preduzeća “Šume Srpske”, Centra za gazdovanje kršom, Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Područne privredne komore Trebinje, Muzeja Hercegovine, Kulturnog centra i nevladinih organizacija.

Inače, projekat PRONACUL (Promocija prirodnog i kulturnog nasljeđa za razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima) realizuje se kroz konzorcijum dvanaest partnera iz šest država (Slovenije, Italije, Hrvatske, Grčke, Bosne i Hercegovine i Srbije), a finansira se sredstvima EU uz učešće lokalnih partnera. Vodeći partner na projektu je Regionalna razvojna agencija Zasavje iz Slovenije.

Pilot područje intervencije ovog projekta na području grada Trebinja je Park prirode “Orjen” sa okolinom, a projekat interveniše u više pravaca počevši od obilježavanja pješačkih i biciklističkih staza, preko postavljanja mini zip-lajna i vještačke stijene ispred planinarskog doma na Ublima, instalacije via-ferata te drugih aktivnosti kojima će se obogatiti ono što danas nudi aktivni turizam na području grada Trebinja.

Treninge je vodio Ivica Sivrić, direktor “Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH” iz Mostara.

Izvor: TREDEA