Требиње: Активни туризам је развојна шанса

Развојна агенција Града Требиња “ТРЕДЕА” организовала је у склопу пројекта “PRONACUL” два тренинга на тему “Развојне прилике Требиња и сарадња у области туризма са актерима у широј (Дунавској и Јадранско-Јонској) регији”.

Током првог тренинга учесницима је дат пресјек стања у сектору активног туризма на подручју Града Требиња те анализиране предности и недостаци сваког од актера ове туристичке нише која заузима важно мјесто у туристичкој понуди региона.

Том приликом се могло чути да постоје одређени позитивни помаци када је у питању професионализам актера активног туризма на подручју овог херцеговачког града, али да се још увијек мора радити на подизању појединачних капацитета како би се, поготову у области дигиталног маркетинга и квалитета услуга, ствари почеле одвијати у складу са стандардима данашњих туриста који се, у потпуности, ослањају на информације са интернета.

Размијењена су и мишљења о одрживом туризму, односно аспекту активног туризма ослоњеном на очуваној природи и бризи за животну средину, те о изазовима које са собом неминовно доносе климатске промјене и утицају ових вањских фактора на развој туристичког производа ослоњеног на природне ресурсе и капацитете локалних заједница.

Сликовитим приказом трендова у области активног туризма у Херцеговини те компарацијом са стањем у непосредном окружењу и у земљама Европске уније дата је и добра основа за даљње размишљање о квалитативним и квантитативним промјенама када је у питању активни туризам у Требињу.

Други тренинг био је  усмјерен ка развојним приликама и могућностима  финансирања кроз  различите програме са посебним акцентом на фондове Европске уније, али и других донатора у Босни и Херцеговини попут GiZ-a, USAID-a, SIDA-e te UNDP-a и међународних организација које имају своје пројектне операције на Балкану.

Поред представника ТРЕДЕА-е, учесници ове радионице били су и представници Градске управе Требиња, Туристичке организације Града Требиња,  Јавног предузећа “Шуме Српске”, Центра за газдовање кршом, Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Подручне привредне коморе Требиње, Музеја Херцеговине, Културног центра и невладиних организација.

Иначе, пројекат PRONACUL (Промоција природног и културног насљеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима) реализује се кроз конзорцијум дванаест партнера из шест држава (Словеније, Италије, Хрватске, Грчке, Босне и Херцеговине и Србије), а финансира се средствима ЕУ уз учешће локалних партнера. Водећи партнер на пројекту је Регионална развојна агенција Засавје из Словеније.

Пилот подручје интервенције овог пројекта на подручју града Требиња је Парк природе “Орјен” са околином, а пројекат интервенише у више праваца почевши од обиљежавања пјешачких и бициклистичких стаза, преко постављања мини зип-лајна и вјештачке стијене испред планинарског дома на Ублима, инсталације виа-ферата те других активности којима ће се обогатити оно што данас нуди активни туризам на подручју града Требиња.

Тренинге је водио Ивица Сиврић, директор “Регионалне развојне агенције за Херцеговину РЕДАХ” из Мостара.

Извор: ТРЕДЕА