Trebinje: Grad subvencioniše zapošljavanje

Samostalni preduzetnici sa područja grada Trebinja, koji su se prijavili za Program dodjele podsticajnih sredstava za zapošljavanje Grada Trebinja, potpisali su ugovore sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem.
Ugovorima su definisani uslovi pod kojima Grad dodjeljuje podsticajna sredstva, kao i obaveze koje su preduzetici dužni ispuniti prema licima koja zapošljavaju.
Programom je obuhvaćeno 12 poslodavaca koji će zaposliti ukupno 15 lica.
Vrijednost programa je oko 75,000 KM, a ugovorima je definisano da minimalni iznosi neto plata budu 600 KM za srednju, 700 KM za višu i 800 KM za visoku stručnu spremu. Po odluci poslodavca, iznosi neto plate mogu biti i veće.
Za podsticaje su se mogli prijaviti oni poslodavci čiji broj zaposlenih nije veći od dvadeset lica. Na taj način, prema riječima gradonačelnika Mirka Ćurića, programom su obuhvaćeni mali i srednji privredni subjekti čija će djelatnost na ovaj način biti stimulisana.
„Ovaj program je raspisan krajem 2019. godine, ali smo ugovore potpisali tek sada zbog koronavirusa. Programom smo htjeli stimulisati zapošljavanje, ali i pomoći privrednicima u našem gradu, posebno jer mnogi u prethodnom periodu nisu radili. Uprkos poteškoćama koje je stvorio novi koronavirus, Grad Trebinje nastoji zadržati i realizovati programe koji su planirani,“ rekao je danas gradonačelnik.
Izražavajući pozitivan stav prema dodjeli podsticaja za zapošljavanje, gradski privrednici rekli su da je nakon pauze u radu pomoć Grada Trebinja i više nego dobrodošla te da predstavlja „vjetar u leđa“ za poslovanje u toku pandemije koronavirusa.
„Ovakvi projekti su budućnost, posebno kada je u pitanju zapošljavanje visokoobrazovanih radnika i pozitivan korak gradske uprave Trebinja“, rekao je direktor firme Anđelić d.o.o. koji je potpisao ugovor o subvencionisanju za dva visokoobrazovana lica.
Sredstva za zapošljavanje radnika dobila je i Mila Popara, suvlasnica butika „Park“, kojoj je ovim programom omogućeno da pored postojećeg, zaposli još jednog radnika.
„To je nama, malim privrednicima značajna podrška, jer bez sredstava Grada Trebinja, bilo bi nemoguće da zaposlim još jednog radnika“, kaže Popara.
Osim ovoga programa, gradonačelnik je danas najavio nastavak realizacije i drugih programa, između ostalog, slijedi realizacija programa za samozapošljavanje.

Izvor: Grad Trebinje