Trebinje: Podrška početnicima u biznisu

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja, u saradnji sa SPARK poslovnim parkom iz Mostara, organizovala je prezentaciju u okviru koje je razgovarano o promociji uloge i značaju startup-a, primjerima dobre prakse iz dosadašnjih generacija SPARK startup programa, promociji poziva za novu generaciju SPARK startup programa, kao i mogućnostima i perspektivama saradnje Agencije za razvoj MSP i SPARK-a.
Na prezentaciji su učestvovali studenti sa fakulteta iz Trebinja, mlade osobe sa evidencije Zavoda za zapošljavanje koje aktivno traže posao i predstavnici Zavoda za zapošljavanje RS, filijala Trebinje.
– Ovo je i prvi korak ka uspostavljanju konkretne saranje između SPARK poslovnog parka iz Mostara i Agencije za razvoj MSP Grada Trebinja. Saradnja bi se trebala realizovati kroz zajedničke aktivnosti na promociji i razvoju  startup-a, kao i razvoju preduzetničke djelatnosti u cjelini – rekao je Dražen Bošković, direktor Agencije.
SPARK poslovni park iz Mostara pruža podršku firmama članicama i osobama s poslovnim idejama u svim fazama njihovog rasta, nudeći stručno vođstvo, izvrsne usluge i veze s investicijskim partnerima.
– Članovi SPARK-a uživaju razne usluge s ciljem ostvarivanja svog punog poslovnog potencijala – istakao je Marko Zeljko, startup menadžer i biznis developer u SPARK poslovnom parku Mostar.

Izvor: Agencija za razvoj MSP Grada Trebinja