Trebinje: Spremni za pripremu i provođenje projekata

Novi ciklus obuke za pripremu i provođenje projekata uspješno je završilo 25 predstavnika lokalnih zajednica, lokalnih razvojnih agencija i institucija sa područja Trebinja i Nevesinja. Obuku je u protekla tri dana organizovala Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Razvojnom agencijom Grada Trebinja.

Polaznici obuke radili su praktično, u grupama, na konkretnim projektnim prijedlozima, prema metodologiji koja je trenutno najrasprostranjenija kod međunarodnih donatora. Na ovaj način  institucije dobijaju osposobljen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.

Do kraja godine ista obuka biće organizovana u Istočnom Sarajevu i Doboju.

U proteklom periodu RARS je organizovala 18 obuka koje je uspješno završilo 328 polaznika iz 47 jedinica lokalne samouprave u Srpskoj.