Вишеград: Јавни позив за учешће у програму додјеле старт пакета 1  и старт пакета 2 за пчеларство

У оквиру пројекта Удружења пчелара „Вишеград“ а под покровитељством Општине Вишеград, планира се подјела, без накнаде, 20 ројева са пчелама у ЛР кошницама ( жичана подњача, 1 тјело, 10  рамова са сатним основама, збијег са пвц хранилицом од 1,5 литара и кров)

Право да се пријаве на

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ДОДЈЕЛЕ СТАРТ ПАКЕТА ЗА ПЧЕЛАРСТВО 1, имају сви заинтересовани грађани Општине Вишеград који морају имати пријављено пребивалиште на територији општине Вишеград а немају у посједу пчелиње заједнице.

Предност код одлучивања о додјели пакета имати ће незапослене особе из руралних области општине Вишеград, млађе особе, особе женског пола, као и социјално (материјално) угрожене категорије.

Заједнички услов за све пријављене је да немају пчела у свом власништву, тј да имају намеру да тек почињу са пчеларењем.

Право да се пријаве на

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ДОДЈЕЛЕ СТАРТ ПАКЕТА ЗА ПЧЕЛАРСТВО 2

Имају сви заинтересовани грађани и чланови Удружења пчелара „Вишеград“ који су добили СТАРТ ПАКЕТ за пчеларство у 2023. години. (10 добитника).

Услови које мора испунити  за пријаву:

  1. Да има пребивалиште на територији Општине Вишеград.
  2. Да на дан 01.06.2024. посједује више од једног пчелињег друштва.
  3. Да је члан Удружења, да је присуствовао обукама, едукативним предавањима и акцијама у претходних 12 мјесеци а које је организовало Удружење пчелара „Вишеград“.

Удружења пчелара Вишеград, као носилац пројекта, потписаће правно обавезујући уговор са сваким учесником Јавног позива који буде добио старт пакет за пчеларство.

У уговору ће бити прецизирано да се пчеле не могу отуђити и да морају бити у наредних 12 мјесеци на пријављеном месту пчелињака.

Нови пчелари дужни су да се учлане у Удружење пчелара „ Вишеград“приликом добијања пакета.

Пројектом је предвиђена едукација и контрола нових пчелара у периоду од 12 мјесеци.

Своје пријаве са основним подацима: име и презиме, адреса, контак телефон, радни статус, године старости, знимање, место на коме ће бити пчелињак, изјава да не посједује пчеле, доставити писаним путем Удружењу пчелара Вишеград, Цара Лазара бб, Вишеград, закључно са

УТОРКОМ , 18.06.2023.године у 12,00 часова.

Пријаву можете и лично донијети на горе наведену адресу сваким радним даном од 9 – 12 часова, осим четвртка од 15 – 18 часова или на email udruzenepcelaravisegrad@gmail.com

Прво ће се одлучивати о додјели старт пакета 2  а након тога о преосталим старт пакетима 1.

Комисија Удружења пчелара ће благовремено обавјестити јавност о добитницима старт пакета.

Контак телефон у Удружењу +387 65 566 509.