За подршку инвестицијамa у рурални туризам 3,5 милиона КМ