Бања Лука: Усвојена Стратегија развоја предузетништва жена

Влада Републике Српске усвојила је Стратегију развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019-2023. година, саопштено је из Владе РС.
Стратегија дефинише стратешке циљеве, програме и активности развоја предузетништва жена за период од 2019. до 2023. године, који су засновани на анализи стања, досадашњим активностима развоја овог сектора, захтјевима ЕУ и потребама малих и средњих предузећа и предузетница.
У складу са визијом и стратешким циљевима развоја предузетништва жена за период 2019-2023. године, очекивани ефекти спровођења Стратегије су сљедећи: повећано учешће предузетница у укупном броју МСП и у БДП, повећано учешће предузетница у укупном извозу, повећан број нових предузетница, повећан број предузетница у производним дјелатностима, повећан број запослених у субјектима које воде жене, успостављено менторство за жене, побољшан приступ финансијама за предузетнице, повећано коришћење фондова ризичног капитала од стране предузетница, повећана иновативност предузетница у Републици Српској, успостављена подршка предузетницама на локалном нивоу, ојачана постојећа удружења жена и подржано формирање нових удружења, успостављена е-платформа за жене.
Активности планиране Стратегијом требало би да утичу на: раст учешћа предузетница у укупном броју МСП до 2023. године на 30% учешћа у укупном броју предузетника, раст броја запослених код предузетница за 10% у 2023. години у односу на 2019. годину.

Извор: ba.ekapija.com