У овом дијелу дат је преглед закона и подзаконских аката који регулишу област пословања у Републици Српској, као и стратешких докумената којима су дефинисани основни правци развоја ове области. У једном дијелу дат је и преглед докумената у изради, као и термини јавних расправа како бисмо заинтересованој јавности омогућили да утиче на креирање пословног амбијента.