Старим занатима сматрају се дјелатности израде и дораде предмета претежно ручним радом, под условима, на начин и од материјала којимa се чува и одражава израз традиционалног народног стваралаштва, знања и вјештина и грађевински занати чији су производи у цјелини (или већим дијeлом) грађевински објекти којима се одржавају или обнављају споменици традиционалне културе који су под посебном заштитом.

Умјетничким занатима сматрају се дјелатности обликовања племенитих материјала, камена, метала, текстила, стакла и других материјала, при чијој изради долази до изражаја лични укус и вјештина произвођача по замисли или нацрту ствараоца или другог лица.

Домаћа радиност је дјелатност израде, дораде и оплемењивања предмета код којих преовладава ручни рад и који имају естетско обиљежје народне умјетности.